2 1 Jayk'aqchus Pentecostés nisqa raymi chayamurqan chhikaqa, tukuy iyaw niqkunaqa uj chhikallapi tantasqam kachkarqanku. 2 Kaymantajinam janaqpachamanta uj manchay ch'aqway wayrapas ancha kallpawan phukurimuchkanmanjina maypichus paykuna kachkarqanku chay wasi junt'ata uyarikumurqan. 3 Jinaspataq lawrachkaq nina rikhurimurqan, chhikamantataq sapa uj patapim uj micha k'anchayjina ch'iqirasqa chayaykumurqan. 4 Tukuyninkutaq Ch'uwa Ajayu junt'a kapurqanku, jinaspataq waj rimaykunapi Ajayupaq munayninmanjina rimayta qallarirqanku. 5 Jerusalén llaqtapiqa puriyninkumanjina puriykachakuq judío runakuna kachkarqanku, pikunachus tukuy kaypacha chhikakunamanta chayamusqaku. 6 Runakunataq chay kallpawan wayra phukurimuqtajina uyarispaqa tanthapikumurqankum, jinaspa manam ima yuwaytapas atirqankuchu, imaraykuchus iyaw niqkunaqa sapa ujmi kikin rimaynimpi rimarachkarqanku. 7 Chay tukuytapuni muspharaspaqa ajinata nirqanku: –¿Tukuy kay rimaqkunaqa, manachu Galilea llaqtamanta kachkankuri? 8 ¿Imaynataq nuqanchispaq rimayninchispi rimaqta uyarichkanchisri? 9 Kaypiqa Partiamanta, Mediamanta, Elamniqmanta, Mesopotamiamanta, Judeamanta, Capadociamanta, Pontomanta jinataq Asianiq suyumanta, 10 Frigiamanta jinataq Panfiliamanta, Egiptomanta, jinataq Cirene qaylla Libia suyuniqkunamanta runakunam kanku. Kaypi tiyakuq Roma llaqtamanta runakunapas kallankutaqmi; 11 ujkunaqa paqarisqankumantapacha judiokunam kanku, wakinkunataq judaísmo puriyman tukupuq runakunapas kallankutaq. Cretamanta jinataq Arabiamanta jamuqkunaqa kallankutaqmi. ¡Jinaspataq nuqanchispaq kikin rimayninchispi Diospaq athun musphay ruwayninkunamanta rimaqta uyarichkanchis! –Nispa. 12 Tukuyninkutaq mana ima yuwayta atispa musphalla kachkarqanku; jinaspataq paykunapura ajinata tapunakurqanku: –¿Tukuy kaykunaqa ima niytataq munanri? –Nispa. 13 Chaywampas wakinkunaqa asikuspa ajinatam nirqanku: –¡Kaykunaqa machasqam kanku! –Nispa. 14 Chhikataq Pedroqa wakin chunka ujniyuq kachasqakunawan kuska sayarikurqan, jinaspataq athun kunkanwan ajinata nirqan: “Judiokuna jinataq tukuy Jerusalén llaqtapi kawsakuqkuna, qankuna kayta yachaychis, jinataq imatachus nisqaykichis chayta allinta uyariychis. 15 Qankunapaq yuwasqaykichismanjinaqa, kaykunaqa manam machasqachu kachkanku, imaraykuchus kunanraqmi isqun pacha paqariy kachkanraq. 16 Astawampas imatachus Diospaq sutimpi willaq Joel willachkarqan chaymi ruwakuchkan, jayk'aqchus ajinata nirqan chay: 17 ‘Diosqa ajinatam nin: Tukuchay p'unchaykunapiqa ajinatam ruwakunqa, tukuy kaypacha runakunajawapim Ajayuyta ch'iqiykuchimusaq; qankunapaq churiykichis jinataq ususiykichispas nuqapaq sutiypi willaykunatam willanqaku, waynakunaqa musquypijina imaymanata rikunqaku, machupayakunapas musquykunata musqukunqaku. 18 Jinallataqmi chhaqay p'unchaykunapiqa qhari jinataq warmi jaywaqniykunajawapi Ajayuyta ch'iqiykuchimusaq, jinaspataq paykunaqa nuqapaq sutiypi willaykunatam willanqaku. 19 Janaqpachapiqa athun musphaykunata, kaypachapitaq yawarta, ninata jinataq q'usñi phuyukunata rikuchisaq. 20 Intiqa laqa ch'amakaman, killataq yawarmanjina tukupunqaku, Apu Tatapaq athun jinataq sumaq k'anchaypi athunchasqa p'unchaynin manaraq chayamuchkaqtin. 21 Chaywampas tukuy pikunachus Apu Tatapaq sutimpi wajanku chaykunaqa, qhispiytam taripanqaku.’ 22 “Israelitakuna, imatachus nichkasqaykichis chayta uyariwaychis ari: Qankunapaq yachasqaykichismanjinaqa, Diosmi Nazaret llaqtapi kaq Jesusmanqa qankunapaq ñawpaqiykichispi atiyninta qurqan, chaytataq imaymana athun musphay ruwaykunata jinataq rikuchiykunata ruwaspam riqsichirqasunkichis. 23 Chay runataq Diospaq munayninmanjina puskatasqam karqan, chaytataq saqra runakunaniqta chakataykuspa qankunaqa wañurquchinkichis. 24 Chaywampas Diosqa payta wañusqamantam kawsarichin, wañuypaq atiyninmanta kacharichimuspa, imaraykuchus wañuyqa manam watasqa kachiyta atirqanchu. 25 Qhapaq suyu apaykachaq Davidqa, Jesusmanta rimaspa ajinatam nirqan: ‘Nuqapaq ñawpaqiypiqa, Apu Tatataqa rikurqanipunim; paywanchus nuqa kasaq chhikaqa, manam imapas urmaykuchichkawanqachu. 26 Chayraykum sunquyqa kusirikun, simiypas ancha kusiywan junt'aykusqa takirikun. Tukuy nuqapaq kawsayniytaq payman jap'ichisqam kawsakunqa, 27 imaraykuchus manam aya pakana ukhupi saqichkawankichu, manallataqmi aychapaq ismuykunantapas saqichkankichu. Ch'uwa jaywaqniykipaq aychantaqa. 28 Kawsayman puriq ñantam rikurichiwanki, nuqawan kuska kasqaykiwantaq kusiywan junt'aykuchiwanki’ –nispa. 29 “Wawqipanakuna, sut'inta ninaypaq saqiriwaychis, ñawpaq machulanchis Davidqa wañupurqanmi jinataq p'amp'aykusqam kapurqan, jinataq aya pakana jutk'umpas nuqanchis chawpipiraqmi kakuchkan. 30 Chaywampas Davidqa Diospaq sutimpi willaq runam karqan, jinataq Diosqa paypaq tunu allchhinkunamanta ujkaqta qhapaq suyu apaykachaqpaq churaykunampaq rimayninta qurqan chaymantaqa allintam yacharqan. 31 Ajinaqa, manaraq imapas ruwakuchkaqtinmi Davidqa Mesiaspaq kawsarimusqanmanta, Mesiaspaq mana aya pakana jutk'u ukhupi qhiparananmanta, jinataq aychampas mana ismuykusqa kananmantam rimarqan. 32 Ajinaqa, Diosmi chay kikin Jesusta kawsatatachin, chaymantataq tukuyninchismi rikusqanchisrayku irkataqkuna kanchis. 33 Athunchasqa kapurqan jinataq Diosqa qayllampi churapusqanmanta jinallataq Tatamanta Ch'uwa Ajayuta jap'iqapurqan, imaynatachus payqa rimayninta nuqanchisman quchkarqawanchis ajinamanjina, chaytataq nuqanchisjawapi ch'iqirachimullawanchistaqmi. Chaytam qankunaqa rikurqankichis jinataq uyarirqankichispas. 34 Imaraykuchus manam Davidchu janaqpachaman chimparqan; imaraykuchus pay kikinmi ajinata nirqan: ‘Dios Tataqa, Apu Tatayman ajinatam nin: Nuqawan kuska tiyarikuy, 35 qanman chhiqnikuqniykikunata chakiyki pampaman churanaykama’ –nispa. 36 “Tukuy Israel suyupi kawsakuqkuna sut'inta yachaychis, kay kikin Jesusman pimanchus qankuna chakataykurqankichis chaymanmi Diosqa Tataman jinataq Mesiasman tukuchin.” –Nispam Pedroqa nirqan. 37 Jayk'aqchus chay chhikapi tantasqa kachkarqanku chay runakuna uyarirqanku chhikataq, anchatapunim llakirikupurqanku, jinaspataq Pedroman waj kachasqakunamanpiwan ajinata tapurirqanku: –Wawqikuna, ¿Ima ruwanaykutaq kanmanri? –Nispa. 38 Pedrotaq paykunaman ajinata jaynirqan: –Diosman kutirimpuychis jinataq sapa uj Jesucristopaq sutimpi bawtisachikuchun, ajinamanta Diosqa juchaykichiskunamanta pampachanampaq, jinallatataq payqa Ch'uwa Ajayuta qusunkichis. 39 Imaraykuchus kay rimay qusqaqa qankunapaq jinallataq wawaykichispaqmi, jinataq tukuy pikunachus karupi kachkanku chaykunapaq imam. Kaytaq tukuy pikunamanchus Tata Diosninchisqa wajayta munan chaykunapaqmi niytam munan. 40 Kay rimaykunawan jinataq waj rimaykunawan ima, Pedroqa paykunaman rimapayarirqan, jinallataq ajinata nispa kunarirqan: –¡Kay millay saqra runakunamanta jithiqaychis! –Nispa. 41 Ajinamanta, pikunachus Pedropaq willasqankunata uyarirqanku chaykunaqa bawtisasqa kapurqanku; chhaqay p'unchaypitaq uj ñaqa kimsa waranqa runakunawan iyaw niqkuna chawpiman yapaykukupurqanku. 42 Paykunataq kachasqakunapaq yachachisqankunata tukuy sunquwan pakaq karqanku, ima kaqninkunatapas wajkunawan ujpi apaykachakusqankuraykuqa t'ant'ata phatminapaq tantakuykunapipas jinataq Diosmanta mañakuykunapipas ujllapim karqanku. 43 Diosqa kachasqakunaniqta achkha musphay ruwaykunata jinataq rikuchiykunata ruwasqanraykuqa, tukuyninkum musphalla kachkarqanku. 44 Tukuy iyaw niqkuna ancha ujchasqa karqanku, jinataq ima kaqninkunatapas ujllapim paykunapura apaykachakuq karqanku; 45 kaqninkunata jinataq tukuy imachus paykunapaq kawsayninkunapi karqan chaykunata ranqaraq karqanku, chay qulqitataq sapa uj pist'achikusqankumanjina ch'iqirachiq karqanku. 46 Sapa p'unchay Diospaq wasimpi tantakuq karqanku, wasikunapitaq t'ant'ata phatmiraspa tukuyninku kusikuywan jinallataq llamp'u sunqunkuwan ujllapi mikhukuq karqanku. 47 Diosman yupaycharqanku jinataq tukuypaq munasqa karqanku; sapa p'unchaytaq Apu Tataqa chay tantakuyta wiñachichkarqan, pikunamanchus payqa qhispichinapaq wajachkarqan chaykunawan yapaspa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52