1 1 Nuqa Cristo Jesuspaq kachasqan Pablo, Diospaq munayninmanta wajasqa jinataq Sóstenes wawqinchiswan kuska Corinto llaqtapi kaq Diospaq iglesiampi tantakuqkunaman napaykumuykichis, pikunachus Cristo Jesuspi ch'uwachasqa kachkanku jinataq ch'uwa llaqtan tiyt'achinapaq wajasqa kachkanku, jinataq tukuy chhikakunapi Tatanchis Jesucristo pichus nuqanchispaq jinataq ch'uwa llaqtapaq Tatanchis kachkan chaypaq sutinta uqharikuspa kanku chaykunaman napaykumun. 3 Dios Tatanchis jinataq Tata Jesucristopiwan munakuy khuyapayakuyninta jinataq sumaqpi kayninta qankunajawaman t'akaykumuchunku. 4 Qankunaraykuqa Diosniyman yuspärayta qunipunim, Diospaq Cristo Jesusniqta munakuy khuyapayakuyninta qankunajawaman t'akaykumusqanmanta. 5 Imaraykuchus payniqtam Diosqa tukuy Ajayuniqpi qhapaq kayta, jinataq rimayninta, yachayninta ima qankunaman qusunkichis, 6 imaraykuchus Cristoniqmanta willaykunaqa qankuna chawpipi ancha kallpawampunim tiyaykukupun. 7 Kayjinamanta Jesucristopaq kutimunanta suyanaykichiskama, Diosqa manam ima quyninkunamantapas pist'achisunkichischu. 8 Diosqa tukuchakuy p'unchaykama thuruta kawsachikusunkichis, ajinamanta Tatanchis Jesucristo kutimpuqtin ama pipas imakaqmanta tumpaykunasunkichispaq. 9 Diosqa imata qunapaq rimayninta qun chhikaqa junt'ampunim, jinaspataq paymi Churin Jesucristo Tatanchiswan kuska ujllapi kawsakunaykichispaq wajasunkichis chayqa. 10 Wawqipanakuna Tatanchis Jesucristopaq sutimpi mañarikuykichis, tukuy qankuna uj yuwayniyuqlla kanaykichis, jinataq qankuna chawpipiqa ama ima t'ipinakuykunapas kachunchu. Uj yuwayllawan jinataq kikinta munaspa uj sapa wawapas kawaqchis ajinatapuni sumaqpi kawsakuychis. 11 Munasqa wawqipanakuna kayta nini, imaraykuchus Cloepaq wasimasinkunaniqta qankuna chawpipi k'aminakuykuna kasqanmanta yachani. 12 Chayta nispaqa kaytam niyta munani: Qankunamanta wakinkunaqa ajinata nichkankichis: “Nuqaqa Pablopaq kani”; wakinkunaqa “Nuqaqa Apolopaq kani”; wakinkunaqa “Nuqaqa Cefaspaq kani”; wakinkunataq “Nuqaqa Cristopaq kani” –nispa. 13 ¿Cristoqa t'ipjasqachuri? ¿Pablochu qankunarayku chakataykusqa karqan icha? ¿Qankunachu Pablopaq sutimpi bawtisasqa karqankichis icha? 14 ¡Qankunamanta maykaqtapas Crispomanta jinataq Gayomanta niqtimpasqa mana bawtisasqaymanta Diosman yuspärayta quni! 15 Ajinaqa manam pipas nuqapaq sutiypi bawtisasqa kasqanmanta nichkanmanchu. 16 Estefanaspaq wasimasinkunata bawtisarqallanitaqmi, chaywampas manam maykaqtawampas bawtisasqaymanta yuwachkanichu, 17 imaraykuchus Cristoqa manam bawtisaqta kachamuchkawanchu, manachayqa sumaq willaykunata willanaypaqmi kachamuwan, jinallataq Cristopaq chakanapi wañusqanmanta ama juch'uychanapaq manam yachaysapa rimaykunawan willaqtachu kachamuchkallawantaq. 18 Cristopaq chakanapi wañusqan willayqa pikunachus juchaman puriykupuchkanku chaykunapaqqa uj pisi sunqukunapaq yuwasqanmanjinam rijch'akun; chaywampas kay willayqa Diospaq atiyninmi pikunachus qhispichiyman puriykuchkanchis chaykunapaqqa. 19 Imaynatachus Qilqasqakuna nichkan ajinata: “Yachaysapakunapaq yachayninta chinkachisaq, jinallataq ch'iki runakunapaq uma yuwayninta chinkachillasaqtaq” –nispa. 20 ¿Yachaysapa, yachachiq jinataq kaypachamanta ch'aqwaykuq runakunaqa imaynapitaq tukhakupunkuri? ¡Diosqa kaypachapaq yachayninta uj pisi sunqupaq yuwasqampas kachkanman ajinaman tukhachipun! 21 Maypichus pay yachayninta rikuchirqan chaypiqa, kaypachaqa manam yachayninta Diosman riqsinapaq apaykacharqanchu, Diosqa munaynimpi willayninkunaniqtam iyaw niqkunaman qhispichin, kay willayqa uj pisisunqukunapaq yuwasqanjina rijch'akuqpas kachun chhikaqa. 22 Judío runakunaqa musphay ruwaykuna rikuytam munachkanku, griegokunataq yachaysapa kayta maskachkallankutaq; 23 chaywampas nuqanchisqa uj chakataykusqa Mesiasmanta willachkanchis. Kayqa judiokunaman uj paykuna juch'uychaypas kanman ajinata yuwachin, mana judío kaq runakunamantaq uj pisi sunqupaq yuwasqampas kanman ajinata yuwachillantaq; 24 Chaywampas Diospaq wajasqankunakajpaqqa, judiokunapas manachayqa griegokunapas kachunku, kay Mesiasqa Diospaq atiynin jinataq yachayninmi. 25 Imaraykuchus Diospi imapas uj pisi sunqupaq yuwasqanmanjina rijch'akunman chayqa, tukuy runakunapaq yachayninmanta niqtimpas astawan yachaysapam; jinataq imachus Diospi uj pisi kallpajina rijch'akunman chayqa, tukuy runakunapaq kallpanmanta niqtimpas astawan kallpayuqraqmi. 26 Wawqipanakuna, runakunapaq yuwasqanmanjinaqa qankunamanta as chhikayuqlla yachaysapamanta riqsisqa kankichis chhikapas, Diospaq wajasqa kasqaykichismanta yuwayakunaykichis, jinataq qankunamanta as chhikayuqllataqmi atiyniyuq jinataq allimpi qhawasqa wasikunamanta jamuq kankichis. 27 Imaraykuchus yachaysapakunaman p'inqachanapaqmi mayqinkunatachus kaypachaqa pisi sunqukunapas kachkankuman ajina riqsisqata kachichkan chaykunaman Diosqa ajllikun; jinataq kallpayuqkunaman p'inqachanapaqqa, mayqinkunatachus kaypachaqa pisi kallpakunapas kachkankuman ajina riqsisqata kachichkan chaykunaman Diosqa ajllikurqallantaq. 28 Diosqa juch'uychasqa jinataq kaypachapi mana imapaq qhawasqa runakunata ajllikun, kaytaqa kaypachapi mana imapas kachkanku chaykunata pikunachus imapas kanku chaykunaman juch'uychanapaq ajinata ruwarqan. 29 Ajinamantaqa manam pipas Diospaq ñawpaqimpi athunmi kani nispa riqsichikuyta atichkanqachu. 30 Chaywampas Dios kikinmi qankunataqa Cristo Jesuswan ujchasunkichis, jinataq Cristoqa nuqanchispaq yachayninchis, chiqampi kayninchis, ch'uwachakunanchis, jinataq qhispichiyninchis kanampaq ima ruwarqan. 31 Imaynatachus Qilqasqakunapi nichkan ajinata: “Pichus uman uqhariyta munan chhikaqa, Dios Tatamanta umanta uqharikuchun” –nispa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52