1 1 Kay willayta Tata Diosqa Sofoniasman parlarqa, Amospa churin Josías Judapi rey kashajtin. Sofoniasqa Cusij churin karqa, Cusitaj Gedaliaspata, Gedaliastaj Amariaspata, Amariastaj Ezequiaspata churin karqa. 2 Kay jinata Tata Diosqa nin: Jallp'a patapi kaj chhikata chinkasqata chinkachisaj. 3 Runastapis, animalestapis chinkachisaj, p'isqosta, jinallataj challwastapis. Sajra runasta urmachisaj, jallp'a patamantataj runata chinkachisaj, nispa. Tata Diosqa nillantaj kayta: 4 Judapi tiyakoj runaspa contrankupi makiyta oqharisaj, Jerusalenpi tiyakoj tukuynin runaspa contrankupi ima. Chinkachisajtaj kaymanta yanqha dios Baalta. Sacerdotesnimpa sutisninkutawampacha chinkachisaj. 5 Wasi patapi kaj patioman wicharispa ch'askasta yupaychajkunata chinkachisaj. Ujllapi sutiypi jinataj Milcom diosninkoj sutimpi qonqorikuspa jurajkunatapis chinkachillasajtaj. 6 Chinkachillasajtaj Noqamanta karunchakojkunata, tapurikunawankupaj Noqata mana mask'awajkunatapis. 7 Ch'inlla kaychej Tata Diospa ñawpaqempi, imaraykuchus Tata Diospa p'unchaynenqa qayllamushanña. Tata Dios wakichin uj jaywanata, wajyakusqasnintataj Pay t'aqan. 8 Chay jaywana p'unchaypeqa kamachejkunata, kurajkunata, reypa churisninta ima castigasaj. Waj nacionmanta kaj p'achaswan p'achallikojkunata castigallasajtaj. 9 Chay p'unchaypi castigallasajtaj wasisman yaykuykojkunata, pikunachus patronesninkoj wasinkuta ch'awkiyaspa suwasqankuwan junt'achinku, chaykunata. 10 Tata Diosqa kay jinata nin: Jaqay p'unchaypi runas qhaparikuspa, mañakonqanku yanapata, chay qhapariytaj Challwa Punku nisqamantapacha uyarikonqa. Llajtaj qhepa kaj t'aqampi runas qhaparenqanku, jinataj orqosmantapacha jallp'a aysaykuna kanqa jatun sonaywan. 11 Qhapariychej qankuna, Mortero rancho chaynejpi tiyakojkuna, imaraykuchus tukuy ranqheros wañuranqanku. Qolqewan chhalajkunapis tukuyninku chinkachisqa kanqanku. 12 Jaqay p'unchaykunapi uj k'anchanata jap'ispa, Jerusalenta qhawaykusaj. Vino jina tekalla kakojkunata chaypacha castigasaj, chay mana ima llakiyniyoj kashanku, chaykunata. Paykunaqa sonqonkupi nishanku: Tata Diosqa mana ruwanqachu, allin kajta nitaj mana allin kajtapis, nispa. 13 Chayrayku waqaychasninkutaqa suwas qhechonqanku, wasisninkutaj ch'inyachisqa kanqa. Wasista ruwakonqanku, manataj chay wasispi tiyakonqankuchu. Uvasta plantanqanku, poqoyninmantataj vinota mana ujyanqankuchu. 14 Tata Diospa jatun p'unchaynenqa qayllamushanña. Qayllapiña kashan, usqhayllatataj chayamushan. Tata Diospa p'unchaynenqa waqana p'unchay kanqa; chay p'unchaypeqa aswan wapus kajkunapis qhaparenqanku. 15 Phiñakuy p'unchay kanqa. Llakikuy kanqa, phutiytaj. Thuñikuy kanqa, ch'impacha kaytaj. Tutayay kanqa, may laqhayaytaj. Phuyusqa p'unchay kanqa, laqha llanthutaj. 16 Chay p'unchaypi pututu waqanqa. Qhapariy kanqa jark'achasqa llajtaspa contrankupi, jatuchaj qhawana torresnimpa contrankupitaj. 17 Tata Diosqa nin: Runasta llakiyman churasaj. Ciegos jina purenqanku, imaraykuchus Noqaj contraypi juchallikorqanku. Yawarninkoqa jallp'a jina qhallisqa kanqa, aychankutaj wanu jina qollusqa kanqa. 18 Tata Diospa phiñakuynimpa p'unchaynimpi runataqa mana salvanqachu qolqen nitaj qorimpis. Tata Diospa k'ajaj phiñakuynin nina jina tukuy llajtantinta q'olaykonqa. Tukuy jallp'a patapi tiyakojkuna uj ñawi ch'irmiypi chinkarparichisqa kanqanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52