1 1 Noqa Pabloqa Diospa kamachin kani, Jesucristoj apostolnintaj, Diospa ajllakusqasninta creeyman pusanaypaj, cheqa kajtataj rejsinankupaj cheqan kajman jina kawsaymanta. 2 Chayqa sayachisqa kashan wiñay kawsayta suyakuypi, mayqentachus mana jayk'aj llullakoj Diosqa qonanta nerqa manaraj kay pacha ruwasqa kashajtin, chaypi. 3 Chantá maychus tiempompi rejsichisqa karqa Paypa nisqan. Chay nisqantataj Salvawajninchej Diosqa noqaman kamachiwarqa tukuyman willaranayta. 4 Tito, kay cartata qhelqamuyki, qanwan noqawan imapichus creesqanchejpi cheqamanta wawayman. Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qanwan kachun Dios Tatamanta, Señor Jesucristo Salvawajninchejmantawan. 5 Creta churupi saqerqayki, imaschus ruwanaraj kasqanta tukuychanaykipaj, jinallataj sapa llajtapi anciano nisqa kurajkunata churanaykipaj, kamachisusqayman jina. 6 Anciano nisqa kurajqa mana imamanta k'amina kanan tiyan, uj warmiyojlla. Wawasnenqa creejkuna kananku tiyan, manataj sajra kawsaymanta ch'atanas, nitaj mana kasukojkuna. 7 Iglesiapi anciano nisqa chay kuraj qhawajqa Diospa mayordomon jina mana k'amina kanan tiyan, mana jatunchakoj, mana usqhayllata phiñakoj, mana machaj, mana maqanakuta mask'aj, nitaj qolqemanta wañusqachu. 8 Astawanqa wasinman wajyarikoj kanan tiyan, allin kajta munakoj, sumaj yuyayniyoj, cheqan kajta ruwaj, juchamanta t'aqasqa, aychampa munayninwan mana atipachikoj. 9 Cheqa kaj willayta yachaqakusqanmanta ch'ipakunan tiyan, ajinamanta cheqa yachachiywan hermanosta kallpachayta atinampaj, jinallataj churanakojkunatapis pantasqankuta reparachinampaj. 10 Chayta niyki, imaraykuchus ashkha mana kasukojkuna, mana kajta parlajkuna, ch'awkiyajkuna ima tiyan. Chaykuna astawanqa kanku circuncisionmanta kajkuna. 11 Chaykunataqa ch'inyachina tiyan, imaraykuchus paykunaqa familiantinta pantachinku, mana kajta yachachispa qolqeta jap'inankurayku. 12 Creta llajtayoj llajta masinku uj profeta parlaspa, nisqa: Cretamanta kajkunaqa llullaspuni kanku, sajra animales jina, mikhunawan mana sajsay atejkuna, qhellastaj, nispa. 13 Chay nisqanqa cheqapuni. Chayrayku paykunata sinch'ita k'amiy, creeyninkupi paykuna allin kanankupaj, 14 amañataj kasunankupaj judiospa llulla cuentosninkuta, nitaj runaspa kamachisqankutapis, mayqenchus cheqa kajta qhesachajkunamanta jamun, chayta. 15 Llimphuspajqa tukuy ima llimphullataj; ch'ichi sonqo kajkunapaj, Cristopi mana creejkunapaj imaqa mana imapis llimphuchu, imaraykuchus yuyayninku, sonqonkupis juchawan ch'ichichasqapuni kanku. 16 Paykuna ninku Diosta rejsisqankuta, ruwasqasninkuwantajrí Payta qhesachanku. Millay kanku, mana kasojkuna, nitaj ima allin kajtapis ruwanankupaj jinachu kanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52