1 1 Kayqa tukuy takiykunamanta aswan sumaj takiy Salomonpa wakichisqan. 2 Simiykiwan much'aykuriway ari. Munakuyniykeqa vinomantapis aswan misk'i. 3 K'achituta q'aparin sumajta q'apashaj jawikunayki. Sutiykeqa sumajta q'apashaj jawina jich'asqa jina. Chayrayku sipaskunaqa sinch'ita munakusunku. 4 Pusarikuway ari; usqhayta rinachej. Reyqa wasinman pusaykuwan. 5 Jerusalenmanta sipaskuna, noqaqa yana warmisita kani, jinapis k'achita. Yana kani, Cedarpa toldosnin jina. K'achita kani, Salomonpa cortinasnin jina. 6 Ama yana kasqaytaqa qhawawaychejchu, nitaj intej ruphaynin tuntiyachiwasqanta. Kikin turasniy noqapaj phiñarikusqanku; uvas huertata qhawajta saqewasqanku, uvas huertaytatajrí mana qhawasqanichu. 7 Willaway ari, munakusqáy; maypitaj ovejasniykitaqa michimunkiri? Chawpi p'unchaytaqa mayman qhatispataj llanthurichinkiri? Imaraykutaj noqa uj puriskiri jinalla puriyman, kawsaqesniykej uywasnillanta qhawaspari? 8 K'achitasmanta aswan k'achita warmi, manachus yachanki chayqa, ovejaspa lastronkuta qhawarispa rillay. Cabritasniykita michikamuy, michejkunaj ch'ujllasninku, chaynejpi. 9 Munakusqetáy, qanqa noqajta kanki; Faraonpa carretanta qhatatej yegua jina k'achita kanki. 10 Uyitaykeqa may k'achitu chay ninriykipi jaluchus chawpipi; walqayoj kunkaykipis k'achitullataj. 11 Jaluchustaqa qorimanta ruwapususqayku, qolqewan k'achanchasqata. 12 Rey mesampi mikhunampaj tiyashajtin, nardomanta sumaj q'apashaj jawikunay q'aparirin. 13 Munakusqayqa noqapaj uj q'apiy mirra jina, ojllayniypi tutantin kakoj. 14 Munasqayqa noqapaj En-gadi uva huertasmanta uj q'api alheña t'ikas jina. 15 Qanqa k'achita kanki, munasqetáy, may k'achitapuni kanki; ñawisniykeqa ulinchusman rijch'akun. 16 Alajitu kanki, munakusqáy; ima munana kanki. 17 Q'omer qhoraqa puñunanchej. Wasinchejqa cedro sach'amanta, ciprés nisqa sach'astaj wasi techo jina.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52