1 1 Noqa Pabloqa Jesucristoj kamachin kani, apóstol kanaypaj wajyasqa, Diospa evangelionta willanaypaj t'aqasqa. 2 Diosqa cheqa Qhelqasqampi unaymantapachaña profetasninnejta nerqa evangeliota qonanta. 3 Chaytaqa Churin Jesucristomanta willarqa; Payqa aychaman jina Davidpa mirayninmanta karqa. 4 Atiywan sut'inchasqa karqa Diospa Churin kasqanta, cheqan Espirituman jina, wañusqasmanta kawsarimpusqanrayku. Paymin Señorninchej Jesucristo. 5 Paynejta, sutinraykutaj Dios qowarqa apóstol kanayta, tukuy nacionespi willarajtiy, Paypi creespa kasunankupaj. 6 Qankunapis paykuna ukhupi wajyasqa kankichej Jesucristojta kanaykichejpaj. 7 Kay cartata qhelqamuykichej Diospa munakusqasnin Roma llajtapi tiyakojkunaman, pikunachus Diospaj t'aqasqa kanaykichejpaj wajyasqa kankichej, chaykunaman. Kunantaj napaykuykichej: Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qankunapaj kachun Dios Tatanchejmanta, Señor Jesucristomantawan. 8 Ñawpajtaqa Jesucristonejta graciasta qoni Diosniyman tukuyniykichejmanta, imaraykuchus creesqaykichej uyarikushan tukuynejpi. 9 Diosqa yachan, pitachus tukuy sonqo kasuni Churinmanta evangeliota willaspa, imaynatachus mana sayk'uspa qankunapaj mañapusqayta. 10 Jinallataj mañakushanipuni imaynallamantapis Diospa munaynin kajtin, qankunata watukoj allinta jamunaypaj. 11 Noqaqa rikuytapuni munaykichej, Espíritoj ima yanapaynillantapis qankunaman qonaypaj, aswan kallpachasqa kanaykichejpaj. 12 Chayta nini purajmanta kallpachanakunanchejpaj chay kikin creesqanchejrayku. 13 Hermanos, munani yachanaykichejta ashkha kutista qankunaman jamuyta munasqayta qankunata Señorpi wiñachinaypaj, chay waj mana judío kajkuna ukhupi jina. Chaywampis mana aterqanichu. 14 Noqa evangeliota willanaymanta manu jina kani griegosman, mana griegosmampis, yachayniyojkunaman, jinallataj mana yachayniyojkunamampis. 15 Noqamantaqa wakichisqaña kani, usqhayta jamuspa evangeliota willanaypaj qankuna Romapi tiyakojkunamampis. 16 Mana p'enqakunichu evangeliomanta, imaraykuchus evangelioqa Diospa atiynin tukuy creejkunata salvanampaj, ñawpajta judiosta, chaymantataj mana judío kajkunatapis. 17 Imaraykuchus evangelioqa rikuchin imaynatachus Diosqa juchasapata cheqan runapaj qhawasqanta creesqanraykulla, manataj waj imaraykupis. Ajinata Diosmanta Qhelqasqapi nin: Cheqan runaqa creeynejta kawsanqa, nispa. 18 Diospa k'ajaj phiñakuynenqa janaj pachamantapacha rikuchikun Diosta mana yupaychajkunaj contrankupi, mana cheqan kajta ruwajkunapaj ima, pikunachus sajra ruwayninkuwan cheqan kajta jark'ashanku, chaykunapaj. 19 Imachus Diosmanta yachakun, chaytaqa paykunapis rejsinku, imaraykuchus Dios kikin paykunaman rejsicherqa. 20 Diospa mana rikukoj imasnenqa sut'ita rikuchikunku Paypa ruwasqasninnejta, kay pacha ruwakusqanmantapacha. Chaykunaqa kanku: Wiñay atiynin, Dios kasqan ima. Chayrayku mana niyta atinkuchu mana yachasqankutaqa. 21 Ajinata Diosta rejsishaspa, mana Diosta jinachu Payta jatuncharqanku, nitaj graciastapis qorqankuchu. Astawanqa qhasi manakaj yuyayninkupi jatunchakorqanku, wampu sonqonkupis astawan laqhayaykorqa. 22 Yachaysapas kasqankuta yuyakuspa, wampusman tukorqanku. 23 Mana wañoj Jatun Kayniyoj Diosta yupaychanankutaqa, yupaycharqanku wañoj runaman rijch'akoj lantita, p'isqosman rijch'akojta, tawa chakisniyoj uywasman rijch'akojta, katarisman rijch'akojta ima. 24 Chayrayku Diosqa paykunata millay kawsayman saqerparerqa, sonqonkoj munayninman jina. Ajinamanta paykunapura khuchichakuspa, cuerposninkuta p'enqaypi rikhuricherqanku. 25 Diospa cheqa nisqanta qhesachaspa, astawampis llulleriota creenku; ruwasqa kaj imasta yupaycharqanku, sirverqankutaj, kay pachata Ruwajtatajrí mana yupaychankuchu, pichus yupaychasqa kanampaj jina kashan wiñaypa wiñaynintimpaj, chayta. Ajina kachun. 26 Chayrayku Diosqa millay ch'ichi kawsayman paykunata saqerparerqa, imaraykuchus warmisninkupis qharita qonqaspa, warmipura jinanakorqanku. 27 Ajinallataj qharispis warmita qonqaspa, millay yuyayninkupi q'oñirerqanku paykunapura. Qharipurataj p'enqay juchata ruwaspa, ñak'arerqanku kikin cuerponkupi, pantasqankuman jina jasut'isqa kaspa. 28 Diosta qonqapusqankurayku, Diosqa paykunata saqerparerqa sajra yuyaykunapi mana allin kajta ruwanankupaj. 29 Paykunaqa kay jina imaymana sajra ruwaykunawan junt'a kanku: Mana cheqan ruwaykunawan, sajra ruwaykunawan, qolqe munapayaywan, envidiawan, runa wañuchi kaywan, phiñanakuta mask'aywan, ch'awkiyaywan, sajra yuyaykunawan, cuento q'epi kaywan ima. 30 Kankutaj mana allinyakuyta munajkuna, tumpajkuna, Diosta chejnejkuna, alqochakojkuna, jatunchakojkuna, may kasqankuta yuyakojkuna, sajra imasta wakichejkuna, tatasninkuta mana kasojkuna, 31 mana entiendeyta munajkuna, nisqankuta mana junt'ajkuna, mana munakuyniyojkuna, mana khuyakuyniyojkunataj. 32 Paykunaqa Diospa juicionmanta yachashaspa, yachallankutaj pischus chay imasta ruwajkunaqa wañunankupaj juchachasqa kasqankuta. Chaywampis mana ruwallankuchu, astawanqa chay juchasta ruwajkunawan kusikunkurajtaj.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52