1 1 Kaymin Moresetmanta Miqueasman Tata Diospa parlaykusqanqa, maypachachus Jotam, Ajaz, Ezequías ima Judapi reyes karqanku chaypacha. Kayta mosqoypi jina rikorqa Samariamanta, Jerusalenmantawan. 2 Tukuy ayllusmanta kajkuna, uyariychej kayta: Tata Diosmin santo Templonmantapacha testigo jina qankunaj contraykichejpi sayanqa. 3 Tata Diosmin llojsimonqa maypichus tiyakushan, chaymanta, jamonqataj thaskispa orqo patasninta. 4 Jinapi chakisnin urapi orqos unuyanqanku, imaynatachus cera mach'aqa ninaman churaykojtinchej unuyan, jinata. Vallespis iskayman khallasqa kanqanku, imaynatachus ashkha yaku purispa wayq'osta ruwan, jinata. 5 Kay tukoyqa jamonqa Jacobpa ayllun mana kasukoj kasqanrayku, jinataj Israelpa juchasninrayku. Maypitaj kashan Jacobpa mana kasukoj kayninri? Chayqa kashan Samaria llajtapi. Maypitaj kashanku Jacobpa juchallikuna lanti yupaychana wasisninkuri? Chaykunaqa kashanku Jerusalenpi. 6 Chayraykumin Tata Diosqa nin: Samaria llajtata ruwasaj wasis thuñisqa qollusllataña, uvasta plantanapaj jina. Chay llajtamanta rumisninta tukuy valleman junt'achisaj, ura cimientosnintapis sut'iman rikhurichisaj. 7 Tukuy lantisninkupis phirisqa kanqanku, tukuy k'ullu lantispis ruphachisqa kanqanku. Chaykunaqa phisu warmispa qolqe ganasqankuwan ruwasqa karqanku; ajinallatataj ujtawan phisu warmispa qolqellankumantaj tukuchisaj. 8 Chayrayku ancha llakisqa waqasaj, chayraykullataj q'ara chakilla purisaj, k'ita alqo jina aullakuspa, suri jina waqaspataj. 9 Samariaj lleqhesnenqa mana sanoyanampaj jina. Chay onqoytaj chayarqa Judakama, chantá Jerusalén llajtaypa punkusninkama. 10 Ama kayta willaychejchu Gatpi tiyakojkunaman; amataj waqaychejchu. Nanaywan sunt'iraychej Bet-le-afraj ñut'u jallp'api. 11 Safirpi tiyakojkuna, jallp'aykichejmanta llojsiychej q'araslla, p'enqaymanta wañushaj. Mana llojsenqankuchu Zaananpi tiyakojkuna. Bet-eselpi waqay kashan, qankunataj mana pi yanapajniyoj qhepakunkichej. 12 Marotpi tiyakojkuna imaynatataj kusisqa kankuman Tata Diospa castigon Jerusalenpi punkusninkama chayamojtinri? 13 Qankuna Laquispi tiyakojkuna israelitas jinallataj Diospa contrampi oqharikorqankichej. Qankunanejta Sionpis juchallikorqa, kunantaj carretasniykichejman caballosta t'inkiychej. 14 Moreset-gatman t'inkasta qoychej ripunaykichejpaj. Aczib llajtaqa Israelpa reyesnimpaj tojlla jina kanqa. 15 Tata Diosqa nin: Maresa llajtapi tiyakojkuna, qankunaj contraykichejpi watejmanta uj atipajta kachamusaj; Israelpa jatun kaynin Adulamkama chayanqa. 16 Qanrí, Sión llajta, umaykita t'ojlukuy llakiyniykita rikuchispa chay sumaj munasqa wawasniykimanta. Astawan umaykita q'araykuy suweq'araj umanman rijch'akunankama, imaraykuchus wawasniykeqa waj nacionman presos apasqa kanqanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52