1 1 Jerusalén llajtaqa ñawpapi chay chhika runasniyoj kaspa, kunanqa ch'impacha qhepakun. Tukuy llajtas ukhupi chay chhika jatun llajta kashaspa, viudaman jina tukun. Chay llajtaj muyuynimpi kaj suyusta kamachej llajtaqa kunanqa wata runaman tukun. 2 Tukuy tuta, sonqo nanayta waqan; waqaynenqa uyanta sururishan. Ni mayqen qharin sonqochaykurej kanchu; tukuy kawsaqesnin wasancharqanku, enemigosninmantaj tukorqanku. 3 Judá suyupi tiyakojkunaqa waj karu nacionman presos apasqa kanku; chaypeqa may ñak'arichisqa kanku mana ruway atina trabajospi. Waj nacionespa chawpimpi tiyakun, manataj tarinchu samarikuyta. Chejniywan qhatiykachajkunaqa llakiynin patapi tariparqanku. 4 Sionman rej ñankunaqa llakiy, ch'impachalla; mana pipis jatun fiestanman jamoj kanchu. Llajta punkusqa tukuynin thuñisqa, ch'impachataj kashanku. Chayrayku sacerdotesqa waqarikunku. Sipaskunapis manchay llakisqas kashanku; Jerusalenqa phutiypa atipasqan kashan. 5 Enemigosninkoqa kamachejkuna kanku, maytataj qhapajyanku. Jerusalentaqa Tata Diospuni chay jinata llakichin, chay chhikata juchallikusqanrayku. Wawasnenqa waj nacionman chayarqanku enemigosninkoj apasqanku. 6 Sionpa ususimpata tukuy k'achita kaynenqa chinkaporqa. Kurajninkunaqa pastota mana tariy atej tarukas jina kanku; jap'inankupaj qhatiykachajkunaj ñawpaqenta ñak'ayllataña thaskerqanku. 7 Jerusalenmanta runasqa enemigosninkoj makinkuman urmaspa, yuyarikunku ñawpa kawsayninkupi qhapaj kasqankumanta. Enemigosninkutaj mayta alqochakuspa, paykunata asipayarqanku imaynatachus urmasqankuta rikuspa, nitaj pipis paykunata yanaparej jamorqachu. 8 Jerusalenqa anchatapuni juchallikorqa. Chayrayku ch'ichipaj qhawasqa karqa. Payta jatumpaj qhawajkunaqa pisipaj qhawanku kunanqa, q'alallata rikusqankurayku. Chayrayku kunanqa wasaman kutirispa, waqashan. 9 P'achanqa millay ch'ichi kashan, manataj yuyarqachu imapichus rikhurinanta. Chayrayku payqa t'ukunata urman, manataj pipis sonqochaykurej kanchu. Qhawariy ari, Tata Dios, llakiyniyta, enemigosniypis manchayta runaykachasqankuta ima. 10 Enemigosqa Jerusalenpata qhapaj imasninta jap'ikapunku. Jerusalenqa rikorqa Diospi mana creejkuna runasta, Diospa Templonman junt'aykojta, pikunamantachus mana yaykunankuta nerqanki, chaykunata. 11 Tukuy llajtantin waqarikuspa mikhunata mask'amunku. Tukuy valorniyoj imasninkuta mikhunallawan chhalanku, yarqhaymanta ama wañunankupaj. Qhawariy, Tata Dios, kay jina llakiypi rikhurisqayta. 12 Qankuna, ñanta rejkuna, manachu sonqoykichejta noqamanta nanachikunkichej? Sayarispa, qhawariwaychej. Kay ñak'arisqaymanta aswan sinch'i ñak'ariy kanmanchu? Kay jina ñak'ariytaqa Tata Diospuni apachimuwan k'ajaj phiñakuynimpi. 13 Paypuni patamantapacha ninata kachaykamuwan, chaytaj tulluykama chayawan. Chakisniyman uj tojllata churaykuwan. Qhepaman wijch'uwan. Sonqo nanayta saqerpariwan sapayta, nanayniytaj mana thañinchu tukuy p'unchay. 14 Tata Diosqa juchasniyta rikun, chay juchasnillaywantaj yugowan jina wataykuwan. Chayqa manchayta llasaykuwan, kallpayta tukuchinawankama. Señorqa sajra runasman jaywaykuwan, noqataj manaña aguantayta atinichu. 15 Señorqa sumachaj wapu jark'akuwaj runasniyta qhesacharparin, ashkha soldadostataj kachaykamuwan, chay wapu runasniyta wañurachinankupaj. Señorqa uvastapis sarushanman jina llimphu sipas Judataqa sarurparin. 16 Chayrayku noqaqa manchayta waqarikuni; ñawisniymanta waqayqa sururishan. Sonqochawajneyqa noqamanta karupi kashan, nitaj pipis kanchu sonqoyta pataman oqharinampaj. Wawasneyqa tukuynin wañurachisqa kanku, enemigosniyku atipaykuwasqaykurayku. 17 Sión llajtaqa makisninta jaywarikamun, manataj pipis kanchu payta sonqochaykurej. Tata Diosqa Jacobpa contranta kamachin qayllampi kaj llajtasta enemigosnin kanankuta. Jerusalenqa paykunaj chawpinkupi millachikunaman tukun. 18 Tata Diosqa cheqampuni, noqarí Paypa contranta oqharikorqani. Kunanqa, runas, tukuy qhawaychej, rikuychejtaj imaynachus nanayniy kasqanta. Noqapi tiyakoj sipaskunawan, waynakunawan waj nacionman presos apasqa kanku. 19 Noqaman sayasqa runasta wajyakorqani, paykunatajrí astawan wasanchawarqanku. Sacerdotesniywan, kurajniykunawanqa llajta ukhupi wañuranku; mikhunata mask'akuspa purerqanku kawsanankupaj. 20 Tata Dios, rikuy llakiyniyta. Sonqoyqa phataj jinaña kashan. Sonqoyqa tijrasqa jina kashan, imaraykuchus anchatapuni contraykipi oqharikorqani. Jawapeqa espada wañuchin wawasniyta, llajta ukhupitaj wañuy sayaykun. 21 Waqashajta uyariwanku, manataj pipis sonqochaykuriwaj kanchu. Tukuy enemigosniy yachanku mana allimpi kasqayta, maytataj kusikunku Qan kay jinata ñak'arichiwasqaykimanta. Paykunamampis castigota apachimusaj nisqaykitaqa apachimullayña, paykunapis noqa jina kanankupaj. 22 Qampa ñawpaqeykiman chayamuchun tukuy sajra ruwasqasninku. Imaynatachus noqa contraykita sayaykojtiy ruwawarqanki, ajinallatataj paykunatapis ruway ari. Anchataña waqani. Chaynejta sonqoyqa ancha nanasqaña.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52