1 1 Kay tukuyta Tata Diosqa parlarqa Petuelpa churin Joelman. 2 Kurajkuna, kaytaqa allinta uyariychej, jinallataj qankunapis, kay naciompi tiyakojkuna. Qankuna rikorqankichejchu jayk'ajpis kayman rijch'akojta? Tatasniykichejqa tiemponkupi kayman rijch'akojta jayk'ajpis rikorqankuchu? 3 Kaytaqa wawasniykichejman willaychej, paykunataj wawasninkuman willachunku, wawasninkutaj willachunku qhepata nacekojkunaman. 4 Langostasqa tukuy chajrasta mikhukaporqanku. Puchojtarí, waj khurusñataj jamuspa mikhuykapullarqankutaj. 5 Machasqas, qankuna rijch'ariychej. Vinota ujyajkuna, waqayta qallariychej, imaraykuchus uvas ch'irwasqastapis simiykichejmanta qhechusqaykichej. 6 Langostasqa yupay mana atina atiyniyoj soldados jina nacionniyman junt'aykamunku. Paykunaj kirusninkoqa leonpata kirusnin jina kanku, k'amasninkutaj china leonpata jinallataj. 7 Uva sach'asniyta q'araykunku, higos sach'asniytapis t'unaykunku; tukuyninta q'araykunku, ramasninta yurajllata saqerparinku. 8 Imaynatachus uj casarakoj sipas sonqo nanayta waqaykun luto p'achata churakuspa, paywan casarakoj novion wañupusqanrayku, 9 chay kikinta sacerdotespis waqaykushanku, imaraykuchus Templopi mana kanñachu ch'aki mikhuy jaywana, nitaj vinopis jich'asqa ofrenda jina Tata Diosman jaywanapaj. 10 Chajra poqochina jallp'asqa, q'arapachalla kashanku, jallp'astaj may llakisqas kashanku. Trigoqa mana poqonchu, uva sach'aspis ch'akirapunku, olivo sach'astaj qawirapushanku. 11 Chajrata poqochejkuna, uvasta poqochejkuna ima, llakiywan waqaychej, imaraykuchus chajraqa mana kanchu. Mana kanchu trigo ruthuna, nitaj cebada oqharinapis. 12 Uva sach'asqa qawirasqa kashanku, higo sach'astaj manaña kanchu. Granada sach'as, palmera sach'as, manzana sach'as, jinallataj orqopi kaj tukuy sach'aspis ch'akirapullankutaj. Chayrayku tukuy runaj kusikuynin chinkapun. 13 Qankuna, altarpi sirvejkuna sacerdotes, qhashqa p'achata churakuspa sonqo nanayta waqaychej, imaraykuchus Diosniykichejpa Templompi ofrendata jaywanapajqa manaña kanchu ch'aki mikhuykuna, nitaj vinopis. 14 Runasta tantaspa, niychej ayunota ruwanankuta. Señorninchej Tata Diospa Templompi tantaychej kurajkunata, kay naciompi tiyakoj tukuynin runastawan, chaypitaj Tata Diosman qhaparikuychej. 15 Ay, Tata Diospa p'unchaynenqa qayllamushanña. Chay manchachikuna p'unchayqa Tukuy Atiyniyoj Diosmanta phirisqa kayta apamushawanchej. 16 Qhawashajtillanchej, mikhunanchejta qhechurawarqanchej. Diosninchejpa Templompi kusikoyqa tukukapun. 17 Tarpusqa mujoqa pachampi wañuraporqa, trigopis ch'akiraporqa, trojestaj thuñisqas kanku. 18 Uywaspis manchayta waqarashanku. Wakasqa qhasillata pastosta mask'akushanku, ovejastaj tropantin wañurapushanku. 19 Tata Dios, Qanta qhaparikamuyki, imaraykuchus ninaqa ruphaykun ch'impi kaj qhorasta, jinallataj campopi kaj sach'astapis. 20 Campopi k'ita animalespis Qanta qhaparikamusunku, imaraykuchus juch'uy mayuspi kaj yakupis ch'akipun. Campospi sumaj pastos kajtataj nina ruphaykapun.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52