1 1 Kayta Beerej churin Oseasman Tata Diosqa parlaykorqa Judapi kamachishajtinku Uzías, Ajaz, jinataj Ezequiaspis, chantá Israelpitaj Joaspa churin Jeroboam kamachishajtin. 2 Tata Diosqa kay jinata parlayta qallarerqa, imastachus Oseasnejta willayta munasharqa, chayta: Israel nacionqa khuchichakun Noqamanta t'aqakuspa. Ajinallataj qampis riy warmillikamuy uj phisu warmiwan, wawasniyojtaj kay chay warmiwan, jinamanta phisu warmej wawasnin kanankupaj, nispa. 3 Chantá Oseasqa Diblaimpa ususin Gomerta warmimpaj oqharikorqa. Chay warmeqa wijsallisqa rikhurispa, uj qhari wawata nacechikorqa. 4 Chantá Tata Diosqa Oseasta nerqa: Chay wawataqa Jezreel sutiwan sutichay, imaraykuchus ña castigasajña rey Jehujpa ayllunta Jezreelpi runasta wañurachisqankumanta, jinamantataj Israelpa reinonta chinkachisaj. 5 Jaqay p'unchaypi Jezreel vallepi Noqa phirisaj Israelpa maqanakupi atipaj kayninta, nispa. 6 Oseaspa warmin Gomerqa watejmanta wijsallikullarqataj, uj warmi wawatañataj nacechikorqa. Chantá Tata Diosqa nerqa Oseasman: Chay warmi wawata sutichanki Lo-ruhama sutiwan, imaraykuchus Israel reinomanta manaña khuyakusajchu. Mana paykunata ujtawan perdonasajchu. 7 Judajpa reinonmantarí khuyakusaj; Noqa Señorninku Tata Diosmin paykunataqa salvasaj mana maqanakuwanchu, nitaj flechawanchu, nitaj espadawanchu, nillataj caballospi lloq'ajkunawanchu, nispa nerqa Tata Diosqa. 8 Ñuñushajmanta Lo-ruhamata t'ipiytawankama, Gomerqa watejmanta wijsallikuspa, uj qhari wawata nacechikullarqataj. 9 Chaypacha Tata Diosqa nerqa Oseasman: Lo-ami sutiwan sutichay chay wawataqa, imaraykuchus qankunaqa manaña aylluychu kankichej, nitaj Noqapis Diosniykichejñachu kani, nispa. 10 Chaywampis uj p'unchaypi Israelpa miraynenqa mama qocha kantupi t'iyu chhika kanqanku, mayqentachus ni pi pesayta nitaj yupayta atinchu, chay chhika. Manaña aylluychu kankichej, nispa Dios ninasuykichejtaqa, Dios nisonqachej: Qankunaqa kawsaj Diospa wawasnin kankichej, nispa. 11 Chaypacha, Judá ayllumanta kajkuna, Israel ayllumanta kajkunapis tantakonqanku, jinataj uj kamachejllata churakonqanku. Paykunaqa tukuynejmanta Jerusalenman kutimponqanku. May jatunmin kanqa Jezreelpa chay p'unchaynenqa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52