1 1 Ñawpa tiempospi, ashkha kutista tukuy imaymanamanta Diosqa parlarqa ñawpa tatasninchejman profetasnejta. 2 Kay qhepa p'unchaykunapitajrí Churinnejta parlawarqanchej, pimanchus tukuy imata qorqa herenciata jina, pinejtatajchus tukuy kaj chhikata ruwarqa, chaynejta. 3 Payqa Diospa jatun kaynimpa k'anchaynimpa lliphipiynin, Paypa kaynintaj Dios Tataj kaynimpuni. Payqa atiyniyoj Simi Nisqanwan tukuy kaj chhikata maychus kanampi churaspa purichin. Chantá juchasta pichaytawan, jatun atiyniyoj Kamachejpa pañanman tiyaykukorqa janaj pachapi. 4 Payqa angelesmanta aswan patapi churasqa karqa, paykunaj sutinkumanta aswan jatun sutita herenciata jina jap'isqanrayku. 5 Chayqa ajina, imaraykuchus Diosqa mana mayqen angelmampis nerqachu: Qanqa Churiy kanki. Kunan yumarqayki, nispa. Ujtawan nillarqataj: Noqaqa Paypa Tatan kasaj, Paytaj Churiy kanqa, nispa. 6 Kuraj kaj Churinta kay pachaman pusamuspa, ujtawan nin: Diospa tukuy angelesnin Payta yupaychachunku, nispa. 7 Angelesninmanta parlaspataj, Diosqa nin: Payqa angelesninta wayraman jina tukuchin, kamachisnintataj nina larwayman jina, nispa. 8 Churimantatajrí nin: Diosníy, kamachina tiyanaykeqa wiñaypa wiñaynintinkama kanqa; kamachina tojnuykeqa cheqan kaj kamachiyta apamun. 9 Qanqa cheqan kajta munakorqanki, sajra kajtataj chejnerqanki. Chayrayku Dios, Qampa Diosniykeqa kusiywan jawisorqa aceitewan jina, kawsaqesniykimanta aswan pataman churasuspa, nispa. 10 Chantá nillarqataj: Qanmin, Señorníy, qallariypeqa kay pachata sinch'ita sayacherqanki; cielopis makisniykej ruwasqallantaj. 11 Chaykunaqa tukukonqanku. Qantajrí kallankipuni. Tukuyninkutaj p'acha jina thantakonqanku. 12 P'achata jina chaykunata suk'arqoytawan, wajta churaykunki. Chaywampis Qanqa kikillampuni kanki; watasniykipis mana tukukuyniyoj kanku, nispa nin Diosqa. 13 Chantá, Diosqa ni mayqen angelmampis nerqachu: Pañayman tiyaykukuy, enemigosniykita chakisniyki uraman churanaykama, nispaqa. 14 Angelesqa tukuyninku sirvej espirituslla kanku, Diospa kachamusqasnin, salvacionta herenciapaj jap'ejkunata yanapanankupaj.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52