1 1 Qallariypeqa Dios cielotawan, kay pachatawan ruwarqa. 2 Kay pachaqa chajrulla, ch'usajlla, yuyay chinkay ukhu laqhallataj karqa. Diospa Espirituntaj yaku patata muyuykachasharqa. 3 Chantá Dios nerqa: K'anchay kachun, nispa, k'anchaytaj karqa. 4 Dios rikorqa k'anchayqa sumaj kasqanta. K'anchaytataj laqhamanta t'aqarqa. 5 Suticharqataj k'anchaytaqa: P'unchay, nispa. Laqhatataj suticharqa: Tuta, nispa. Ajinamanta ch'isiyaywan sut'iyaywan ñawpaj kaj p'unchay karqa. 6 Chaymantá Dios nerqa: Yaku chawpipi uj jark'achina kachun, yakuta iskayman t'aqaj, nispa. Ajinataj karqa. 7 Diosqa jark'achinata ruwarqa yakuta iskayman t'aqajta: Khuskan qhepakorqa urapi, khuskantaj patapi. 8 Chay iskayman t'aqaj yaku jark'achinata suticharqa: Cielo, nispa. Ajinamanta ch'isiyaywan sut'iyaywan iskay kaj p'unchay karqa. 9 Chaymantá Dios nerqa: Cielo urapi kaj yakoqa uj cheqallapi kachun, ch'aki kaj rikhurinampaj, nispa. Ajinataj karqa. 10 Chay ch'aki kajta Diosqa suticharqa: Jallp'a, nispa. Yaku uj cheqallapi tantakojtataj suticharqa: Mama qocha, nispa. Chayta Dios rikorqa sumaj kasqanta. 11 Chantá Dios nillarqataj: Jallp'api tukuy laya q'omerkuna wiñachun: Mujoj qhoras, poqoj sach'as ima, nispa. Ajinataj karqa. 12 Jallp'api wiñarqa tukuy laya q'omerkuna: Qhoras, mujojkuna, poqoj sach'as ima. Chayta Dios rikorqa sumaj kasqanta. 13 Ajina ch'isiyaywan sut'iyaywan kinsa kaj p'unchay karqa. 14 Chaymantá Dios nerqa: K'anchaykuna kachun cielopi, p'unchayta wajman, tutatataj wajman t'aqanampaj, jinallataj señal kanampaj tiempospaj, p'unchaykunapaj, wataspajwan. 15 K'anchaykuna kachun cielopi jallp'ata k'anchanankupaj, nispa. Ajinataj karqa. 16 Dios ruwarqa iskay jatuchaj k'anchaykunata, sinch'i kajta p'unchaypi k'anchanampaj, pisi kajtataj tutapi k'anchanampaj. Chaymantá ruwallarqataj ch'askasta. 17 Dios churarqa k'anchaykunata cieloman, jallp'ata p'unchaynintin, tutantin k'anchamunankupaj, k'anchaytataj wajman, laqhatapis wajman t'aqanankupaj. Chayta Dios rikorqa sumaj kasqanta. 19 Ajina ch'isiyaywan sut'iyaywan tawa kaj p'unchay karqa. 20 Chantá Dios nerqa: Yakupi rikhurichunku ashkha animales; jinallataj p'isqospis jallp'a patata phawaykachajkuna kachunku, nispa. Ajinataj karqa. 21 Dios ruwarqa jatuchaj manchachikuna jina animalesta mama qochapi, tukuy laya khurustawan, layankuman jina yakupi kawsajkunata, jinallataj tukuy laya p'isqostapis layankuman jina. Chayta Dios rikorqa sumaj kasqanta. 22 Dios chay tukuynin animalesta bendecispa, nerqa: Miraychej, mama qocha yakuman junt'achiychej. Phawajkunapis jallp'a patapi mirachunku, nispa. 23 Ajina ch'isiyaywan sut'iyaywan phishqa kaj p'unchay karqa. 24 Chantá Dios nerqa: Jallp'a patapi kawsachunku tukuy laya animales: Monte animales, uywas, pampata qhatatakojkuna ima, layankuman jina, nispa. Ajinataj karqa. 25 Dios ruwarqa monte animalesta layankuman jina, uywasta layankuman jina, jinallataj pampata qhatatakoj animalestapis layankuman jina. Chaytataj Dios rikorqa sumaj kasqanta. 26 Chay qhepata Dios nerqa: Runata ruwanachej noqanchejman rijch'akojta. Tukuynin animalesmanta aswan atiyniyoj kachun; atiynin urapi kachunku: challwas, p'isqos, tawa chakiyojkuna, jallp'a patapi qhatatakojkuna ima, nispa. 27 Diosqa runata ruwashaspa, Payman rijch'akojta ruwarqa; qharita warmitawan ruwarqa. 28 Chantá paykunata bendecispa, nerqa: Miraychej, kay pachaman junt'aychej; atiyniyojtaj kaychej, kamachispa mama qochapi kaj challwasta, tukuy p'isqosta, jallp'a patapi tukuy qhatatakojkunatawan, nispa. 29 Chaymantá paykunaman nerqa: Qhawariychej, qankunaman qoykichej jallp'a patapi tukuy mujoj plantasta, tukuy sach'astawan. Chaykunaqa mikhunaykichejpaj kanqa. 30 Tukuy monte animalesman, p'isqosman, jallp'a patapi tukuy qhatatakojkunamampis q'omer qhorasta qoni mikhunankupaj, nispa nerqa Diosqa. Ajinataj karqa. 31 Dios rikorqa tukuy ima ruwasqanqa sumajpuni kasqanta. Ajinamanta ch'isiyaywan sut'iyaywan junt'akorqa sojta kaj p'unchay.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52