1 1 Persiamanta jatun kamachej Ciro uj watataña kamachishajtin, Tata Dios parlasqan, Jeremiasnejta parlasqanta junt'anampaj, Tata Diosqa jatun kamachej Ciroj sonqonta kuyucherqa. Chayrayku tukuynin kamachiynimpi kajkunaman willacherqa simipi, qhelqasqapitaj kay jinata: 2 Persiamanta jatun kamachej Ciroqa kay jinata nin: Janaj pachapi kaj Tata Diosqa tukuynin kay pachapi suyukunata qopuwan, kamachiwantaj Judapi kaj Jerusalén llajtapi paypaj uj templota ruwapunayta. 3 Pikunachus Diospa ayllunmanta kankichej, chay tukuyniykichejwan Dios kachun, qankunatataj yanapachun. Judapi kaj Jerusalenman rispa Tata Diospaj Templonta, sararichimuychis. Paymin Israelpa Diosnin, Jerusalenpitaj kashan. 4 May llajtakunapichá israelitakuna kawsashankuraj, chay llajtayoj runakunaqa israelitakunata yanapachunku ripunankupaj qolqewan, qoriwan, imachus tiyapuyninkuwan, uywasninkuwan ima. Ofrendatapis qollachunkutaj atisqankuman jina, Jerusalenpi kaj Diospa Templompaj. 5 Chaypacha Judá ayllumanta, Benjamín ayllumantawan kuraj runakuna wakichikorqanku Jerusalenman rinankupaj, Tata Diospa Templonta watej ruwamunankupaj. Jinallatataj wakichikorqanku sacerdotekuna, levitakuna, chantapis, pikunatachá Dios sonqonkuta kuyucherqa, chaykuna ima. 6 Jinataj tukuy qayllankupi tiyakojkuna paykunata yanaparqanku qolqewan, qoriwan, kapuyninkuwan, uywankuwan, ashkha valorniyoj imakunawan, chantapis tukuy laya ofrendankuwan atisqankuman jina. 7 Jatun kamachej Cirotaj, orqhochimorqa Tata Diospa Templompi karqanku chaykunata. Chaykunataqa, Nabucodonosor Jerusalenmanta apachimuspa diosninkunajpa templonkuman churachisqa. 8 Persiamanta jatun kamachej Ciroqa chay imakunata kutichiporqa qolqe jallch'aj Mitridatesnejta. Paytaj chay kunata yupaykuytawan, Judapi kamachej Sesbasarman jaywarqa. 9 Chay imakunataj kaykuna karqanku: Kinsa chunka p'uku platokuna qorimanta, waranqa p'uku platokuna qolqemanta, iskay chunka jisq'onniyoj cuchillokunawan, 10 kinsa chunka qori vasokuna, tawa pachaj chunkayoj qolqe vasokuna, waranqa waj imakunawan. 11 Tukuy chay qolqemanta, qorimantataj kaj imakunaqa yupakorqa, phishqa waranqa tawa pachajniyoj. Tukuy chay imakunata Sesbasarqa watejmanta aparqa Jerusalenman, Babiloniaman presokuna apasqa kasqanku, chay kutipoj runakunawan khuska.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52