1 1 Kaymin pasarqa Asuero rey kashajtin. Payqa pachaj iskay chunka qanchisniyoj suyusta kamacherqa Indiamanta Etiopiakama. 2 Chay p'unchaykunapi Asueroqa Susa llajtapi tiyakuspa nacionninta kamachisharqa. 3 Rey Asueroqa kinsa watastaña kamachishaspa, jatun fiestata wakicherqa kamachiysejkunapaj, yanapajkunapaj, Persiamanta, Mediamantawan soldadosta kamachejkunajpa kurajninkukunapaj, chay tukuy suyuspi kamachejkunapaj, kurajkunapajwan. 4 Paykunataqa tantacherqa kamachiynimpa qhapaj kayninta, may jatun kayninta, atiynin may jatun kasqantawan rikuchinampaj. Chay fiestaqa pachaj pusaj chunkayoj p'unchay junt'ata karqa. 5 Chay p'unchaykuna junt'akojtintaj, reyqa qanchis p'unchaytawanraj waj fiestatawan ruwarqa kamachinan wasejpa huertampi. Chay fiestamanqa wajyacherqa tukuy runasta kamachinan llajta Susa nisqapi tiyakojkunata, kantumanta. 6 Chay kamachina wasej pationqa sumaj k'achanchasqa karqa yuraj telaswan, q'omer telaswan, azul telaswan ima. Chaytataj jap'icherqanku linomanta ruwasqa kulli q'aytuswan, qolqemanta ruwasqa anillospa chawpinkuta chay q'aytuswan jusk'urachispa. Chaykunataj jap'ichisqa karqanku marmolmanta ruwasqa sayantasman. Chay ukhupi tiyanastaj qorimanta karqa, qolqe metalmantawan. Chay pampantaj k'acha rumiswan losasqa karqa: Pórfido nisqawan, marmolwan, alabastrowan, jacinto nisqa rumipiwan. 7 Chaymantaqa vinota ujyasharqanku imaymana rijch'aj qori vasospi. Rey k'acha kasqanman jina vino may ashkha karqa. 8 Reyqa mayordomosninta kamachisqa, ama pitapis munajta mana munajtaqa ujyachinankuta, manachayqa chay wajyachisqasnin munasqankuman jinalla ujyakunankuta. 9 Reina Vastipis, chay rey Asueroj wajyachisqasnimpa warmisninkuman kamachina wasi ukhullapitaj sumaj mikhuykunata mikhuchillarqataj. 10 Qanchis kaj p'unchaypi rey Asueroqa vinowan machasqa kashaspa, qanchis eunuco nisqa kamachisninta wajyarqa: Mehumanta, Biztata, Harbonata, Bigtata, Abagtata, Zetarta, Carcastawan. 11 Paykunata kacharqa ñawpaqenman reina Vastita pusarimunankupaj sumaj k'achanchasqata, pilluwan churaykusqata, reywan kasharqanku, chay kurajkunapis may k'achita kasqanta rikunankupaj. Cheqamanta reinaqa k'achita karqa. 12 Reina Vastirí reypa kachasnin runasta mana kasumorqachu. Chayrayku reyqa paypaj maytapuni phiñarikorqa. 13 Chaymantá reyqa leyesmanta yachajkunata tapurerqa. Reyqa tapunampuni kaj runaj cheqan ruwanasninmanta yachajkunata. 14 Chaypacha kaykunaqa reywan kasharqanku: Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucán ima. Chay qanchisnintin Persiamanta, Mediamantawan sumaj kurajkuna karqanku reypa ajllasqasnin, yuyaychajninkunataj. 15 Chaypi reyqa paykunata tapukorqa: Leyman jina, imananataj kanqa reina Vastita, kachasqasniy apasqan kamachiyta mana kasumusqanmanta? nispa. 16 Chantá Memucán sutiyojqa reypa ñawpaqempi, kurajkunaj ñawpaqenkupiwan sayaykuspa, nerqa: Reina Vastiqa mana reypa contrallantachu juchallin, manachayqa tukuy kaypi kaj kuraj runaspa contrankutawan; rey Asuero kamachishan chay llajtaspa contrankutapis juchallillantaj. 17 Kay jinata reina Vastij ruwasqantaqa tukuy warmis yachanqanku. Paykunapis qosasninkuta manallataj kasuta ruwanqankuchu. Nenqankutaj: Rey Asueroqa reinata pusachimuyta munasqa, reina Vastitaj mana kasumusqachu, nispa. 18 Persiamanta, Mediamantawan kaypi kaj kurajkunaj warmisninkupis reinaj chay ruwasqanta yachaytawan, qosasninkuwan churanakuyta qallarenqankupacha, pisipajtaj qhawanqanku, phiñanakuyllataj kanqa. 19 Chayrayku, sichus qanman kay allin rijch'asunki chayqa, reyníy, kay jinata kamachiy, chaytaj qhelqasqa kachun Persiamanta, Mediamantawan kamachisqaswan khuska, ama jayk'ajpis p'akisqa kanankupaj. Chay reina Vastiqa amaña jayk'ajpis rey Asueroj ñawpaqenman jamuchunchu. Reytaj pitachá munasqanta reinata churachun, Vastimanta aswan allin kaj warmita. 20 Kay jinata reypa kamachisqanqa, maypichus rey Asuero kamachishan, chay tukuy llajtaspi uyarisqa kachun, ajinamanta warmisqa qosasninkuta kasunankupaj, ima rijch'aj qharipis kachun, nispa nerqa Memucanqa. 21 Chay jinata Memucanpa yuyaychasqanqa reyman, chantá chaypi kurajkunamampis allin rijch'arqa. Paytaj Memucanpa nisqantaqa ruwarqapacha. 22 Chay kamachisqanta qhelqaspa, tukuy llajtasman apacherqa sapa uj suyuspa qhelqayta yachasqankupi, parlayta yachasqankupi ima. Chay kamachisqapeqa nerqa sapa qosaqa warminwan kasuchikunanta, chay kamachisqataj sapa llajtapi, ima parlaytachá parlanku, chaypi willakunanta.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52