1 1 Kay nisqasqa Willarajpata, Davidpa churin Jerusalenpi kaj reypata. Chaytaj nin: 2 Qhasi manakajlla, qhasi manakajlla. Tukuy imapis qhasi manakajlla, nispa. 3 Kay pachapi runaqa chay jina sinch'i trabajasqanmanta imatataj tarin? 4 Runaqa mirashantaj, wañushantaj, kay pachataj kikillampuni sayan. 5 Inteqa ujnejmanta llojsimun, ujnejmantaj chinkaykun; chaymantaqa usqhayllata kutirin ujtawan llojsimunampaj. 6 Wayraqa uranejman rin, wichaynejmantaj muyuykamun. Ajinata wayraqa muyuykamuspa, muyuykamullantaj kutin kutinta. 7 Tukuy mayusqa mama qochallamampuni rishanku; chaywampis mama qochaqa mana junt'aykunchu. Yakusqa, maymantachus jamorqanku, chayllamantaj kutirinku watejmanta jamunankupaj. 8 Tukuy imaqa sayk'uchikullan; chaytaqa mana pipis sut'inchayta atinchu. Ñaweqa rikusqanwan mana sajsakunchu, nitaj ninripis uyarisqanwan sayk'unchu. 9 Imachus ñawpajta kajqa kikillampuni kanqa. Imachus ruwasqa kajqa kikillampuni ruwasqa kanqa. Mana ima mosoj ruwaypis kay pachapi kanchu. 10 Imallapis kanmanchu ninapaj: Kayqa mosoj, nispa? Chayqa unayniyojña; manaraj noqanchej kashajtinchej, karqañapuni. 11 Ñawpa imasqa qonqasqa kanku; kikillantaj qhepaman kajkunapis mana yuyarisqachu kanqanku. 12 Noqa Willarajqa Jerusalenpi Israelpa reynin karqani. 13 Noqaqa tukuy sonqoywan, tukuy yachaywantaj mask'aspa, yachayta munarqani kay pachapi tukuy ima ruwakusqanmanta. Kay sinch'i ruwanata Diosqa runasman qorqa, chayta ruwaspa kawsanankupaj. 14 Kay pachapi, imaschus ruwakushan, chay imasta allinta qhawarqani. Repararqani chay tukuy imasqa qhasi manakajlla, wayra jap'iyta munay jinalla kasqanta. 15 Imachus wist'u kajqa manaña cheqanchakuyta atinchu. Imachus pisej kajqa manaña yupakuyta atinchu. 16 Noqataj sonqoypi nerqani: Noqaqa may pataman oqharikuni; Jerusalenpi noqamanta ñawpajta tukuy kamachejkunamanta nisqaqa aswan yachayniyoj kani. Noqaqa sonqoypi entiendej churakorqani jatun yachayta, yuyayniyoj kaytawan. 17 Tukuy sonqoywan yachaqaj churakorqani imachus jatun yachay kasqanta, jinallataj imachus pawisqa kay, wampu kaywan kasqantapis. Chantá repararqani chay imasta yachanaqa wayrata jap'iyta munay jinalla kasqanta. 18 Cheqamanta ashkha imasta yachayqa uj uma nanay jina. Pichus ima yachayta yapajqa astawan llakiyta yapallantaj.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52