1 1 Noqa anciano nisqa kuraj runa kay cartata qhelqamuni may munasqa Gayoman, pitachus cheqa kajpi munakuni, chayman. 2 Munasqa hermanóy, Diosmanta mañapuyki tukuy imapi allin risunampaj, cuerpoykitaj sanolla kanampaj, imaynachus Diospi creesqaykipi allin kakunki, ajinata. 3 Maytapuni kusikorqani, maypachachus hermanos jamuspa willawarqanku allinta kawsakusqaykita, cheqapitaj purishasqaykita, chaypacha. 4 Mana imapis astawan kusichiwanchu, wawasniy cheqapi purishasqankuta uyarisqaymanta nisqaqa. 5 Munasqa hermanóy, allinta ruwanki hermanosta yanapaspa, astawanqa waj llajtayojkunatapis. 6 Chay hermanosqa munakuyniykimanta iglesiaman willarqanku. Sumaj kanman, ñampaj imallatapis paykunapaj churapuspa, allinta kacharpayanayki, Diospa munayninman jina. 7 Paykunaqa jamorqanku Jesucristoj sutinrayku, mana creejkunamanta ni ima yanapata jap'ispa. 8 Chayrayku chay jina hermanostaqa wajyarikunanchejpuni, cheqa kajta willaypi paykunata yanapananchejpaj. 9 Iglesiaman qhelqamorqaniña, Diotrefestajrí paykuna ukhupi atiyniyoj kayta munaspa, noqaykutaqa mana valechiwaykuchu. 10 Chayrayku noqachus jamusaj chayqa, payta k'amisaj chay ruwasqasninmanta, noqaykupaj sajrata, llullatataj parlasqanmanta. Manataj chayllatachu ruwan; astawanqa chayamoj hermanostapis mana wajyarikuyta munanchu. Wajyariyta munajkunatapis manallataj saqenchu wajyarinankuta, manachayqa paykunata iglesiamanta qharqon. 11 Munasqa hermanóy, ama sajra kajta ruwaytaqa yachaqakuychu, astawanqa cheqa kajllata. Cheqa kajta ruwajqa Diosmantamin. Pichus sajrata ruwajrí, Diostaqa mana rikullampischu. 12 Demetriomanta tukuy runas allinta parlanku, cheqa kajpis kikillantataj. Noqaykupis chayta nillaykutaj; yachanki jina, willasqaykoqa cheqamin. 13 Ashkharaj tiyan qhelqamusunaypaj, manataj munanichu cartapi churamuyta. 14 Chayrayku munashani usqhayta rikusuyta. Chaypacha uyapura parlarikusun. 15 Sonqo tiyaykuy qanwan kachun. Kawsaqesninchej napaykamusunku. Qampis sapa uj kawsaqeta napaykapuway.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52