1 1 Noqa anciano nisqa kuraj runaqa kayta qhelqamuni ajllasqa mamaman, wawasninman ima, pikunatachus cheqamanta munakuni, chaykunaman. Mana noqallachu paykunata munakuni, manachayqa cheqa kajta tukuy rejsejkunapis munakullankutaj. 2 Qankunata munakuykichej, sonqonchejpi kashan, chay cheqa kajrayku, mayqenchus wiñaypaj noqanchejwan kanqa, chayrayku. 3 Qankunawan kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, khuyakuy, sonqo tiyaykuytaj Dios Tatamanta, Paypa Churin Jesucristomantawan, cheqa kajpi, munakuypi ima. 4 Maytapuni kusikorqani wakin wawasniykita cheqa kajman jina kawsasqankuta yachaspa, Dios Tata kamachiwasqanchejman jina. 5 Kunanqa mana mosoj kamachisqatachu qhelqamushayki, manachayqa qallariymantapacha kamachisqata. Mayta niykichej ujkuna ujkunata munanakunanchejta. 6 Kaymin chay munakoyqa: Diospa kamachisqasninman jina kawsananchej. Mayqen kamachisqatachus qallariymantapacha uyarerqankichej, chayman jina munakuypi kawsaychej. 7 Ashkha pantachej runas kay pachapi rikhurishanku. Paykunaqa ninku Jesucristo mana runaman tukuspachu kay pachaman jamusqanta. Chayta nejqa pantachej, Cristoj contrampi sayarejtaj. 8 Qankuna kikin qhawakuychej, Diospaj ruwasqaykichej ama qhasi kanampaj, astawanqa junt'asqa t'inkaykichejta jap'inaykichejpaj. 9 Sichus pipis Cristoj yachachisqanmanta jawa waj imastawan yapaspa mana chay yachachisqampi sayan chayqa, Diosqa mana paywanchu kashan. Pichus Cristoj yachachisqampi sayajrí Dios Tatawan, Churinwan ima ujchasqa kashan. 10 Sichus pipis qankunaman jamuspa, waj yachachiyta apamun chayqa, ama chay runata wasiykichejpi jap'ikuychejchu, nitaj napaykullaychejpischu. 11 Pichus payta napaykojqa sajra ruwanasninta ruwaysin. 12 Ashkha imasraj tiyan qhelqamusunaypaj; chaywampis mana munanichu chay imasta cartallapi qhelqamuyta. Astawanqa noqa kikiy qanta waturikuyta munani uyapura parlarikunanchejpaj. Ajinamanta kusikuyninchej junt'asqa kanqa. 13 Diospa ajllasqan ñañaykej wawasnin napaykamusunku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52