1 1 Noqa Pabloqa Silvanowan, Timoteowan ima Tesalónica llajtapi kaj iglesiaman kay cartata qhelqamuni, pikunachus Dios Tatawan, Señor Jesucristowan ima ujchasqa kashanku, chaykunaman. Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qankunawan kachun. 2 Diosmanta mañakuspa, tukuyniykichejmanta Diosman graciasta qoykupuni qankunamanta yuyarikuspa. 3 Dios Tatanchejpa ñawpaqempi mana sayk'uspa yuyarikuykupuni creesqaykichejpa ruwasqanmanta, munakuywan sinch'ita trabajasqaykichejmanta, Señorninchej Jesucristopi pacienciawan suyakusqaykichejmanta ima. 4 Hermanos, Diospa munakusqasnin, yachayku Paypa ajllakusqasnin kasqaykichejta, 5 imaraykuchus evangelio willasqaykoqa qankunaman chayarqa mana parlasqayllawanchu, manachayqa Espíritu Santoj atiyninwan, chaytataj willarqayku allinta yachaspa cheqapuni kasqanta. Qankuna yachankichej imaynatachus kawsasqaykuta qankuna ukhupi, chay tukuytaj allinniykichejpaj karqa. 6 Qankunataj noqaykumanta, Señormantapis yachaqakorqankichej imaynatachus kawsayta. Sinch'i ñak'ariypi kashaspapis, Espíritu Santoj kusikuyninwan Diospa Simi Nisqanta jap'ikorqankichej. 7 Chay jinamanta Macedoniapi, Acayapi ima tukuy creejkunaman rikucherqankichej imaynatachus paykunapis kananku kasqanta. 8 Qankunanejta Señorpa Simi Nisqan willarakorqa, mana Macedoniallapichu, nitaj Acayallapichu; astawanqa Diospi imaynatachus creesqaykichejqa tukuynejpi yachakorqa. Chayrayku noqaykupajqa manaña parlanayku kanchu. 9 Paykunallataj noqaykumanta willanku, imaynatachus qankunaman chayamojtiyku allimpaj jap'iwasqaykuta, chantá imaynatatajchus qankunapis lantismanta Diosman kutirikusqaykichejta, kawsaj cheqa Diosta sirvinaykichejpaj. 10 Willallankutaj qankuna janaj pachamanta Diospa Churinta suyashasqaykichejta, pitachus Dios wañusqasmanta kawsarichimorqa, chayta. Chayqa Jesús, pichus jamoj k'ajaj phiñakuymanta Salvawajninchej.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52