1 อ อี้ง นอ เก กแช่ เยซู คริ้ อ ไท้ะ อ บ้อง พี่ อ เก จ๊าวแพเดง ดาเว อ ชื้อ อ ชะ. จ๊าวแพเดง ดาเว นอ เก อาบราฮาง อ ชื้อ อ ชะ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52