1 1 Re' wili i kib'ihnaal i rumaam rati't i Jesucristo: Re' reh riih rumaam i reey David, eh riih rumaam i Abraham. 2 Re' Abraham rajaaw i Isaac. Re' Isaac rajaaw i Jacob. Re' Jacob rajaaw i Judá ruch'ihil taqe chee ruchaaq'. 3 Re' Judá rajaaw i Fares ruch'ihil i Zara, eh re' kituut Tamar rub'ihnaal. Re' Fares rajaaw i Esrom. Eh re' Esrom rajaaw i Aram. 4 Re' Aram rajaaw i Aminadab. Re' Aminadab rajaaw i Naasón. Eh re' Naasón rajaaw i Salmón. 5 Re' Salmón ruch'ihil i Rahab, rutuut rajaaw i Booz. Re' Booz ruch'ihil i Rut, rutuut rajaaw i Obed. Re' Obed rajaaw Isaí. 6 Re' Isaí rajaaw i reey David. Re' reey David rajaaw i Salomón, rak'uun ruuk' ixoq xwihik cho chi rehk'een i Urías. 7 Eh re' Salomón rajaaw i Roboam. Re' Roboam rajaaw i Abías. Eh re' Abías rajaaw i Asa. 8 Re' Asa rajaaw i Josafat. Re' Josafat rajaaw i Joram. Eh re' Joram rajaaw i Uzías. 9 Re' Uzías rajaaw i Jotam. Re' Jotam rajaaw i Acaz. Eh re' Acaz rajaaw i Ezequías. 10 Re' Ezequías rajaaw i Manasés. Re' Manasés rajaaw i Amón. Eh re' Amón rajaaw i Josías. 11 Re' Josías rajaaw i Jeconías je' wo' taqe ruchaaq', chupaam taqe q'iij re' re' xichoparik, eh xi k'amarik reje aj Israel pan tinamit Babilonia. 12 Eh noq k'amooj chik taqe reje Babilonia i aj Israel, re' Jeconías xwihik jinaj rak'uun, Salatiel rub'ihnaal. Eh re' Salatiel rajaaw i Zorobabel. 13 Re' Zorobabel rajaaw i Abiud. Re' Abiud rajaaw i Eliaquim. Eh re' Eliaquim rajaaw i Azor. 14 Re' Azor rajaaw i Sadoc. Re' Sadoc rajaaw i Aquim. Eh re' Aquim rajaaw i Eliud. 15 Re' Eliud rajaaw i Eleazar. Re' Eleazar rajaaw i Matán. Eh re' Matán rajaaw i Jacob. 16 Re' Jacob rajaaw i José, re' i rub'ahiil i María, re' i rutuut i Jesús, re' i Cristo inkiq'or reh. 17 Noq xwihik chaloq i Abraham kajlaj ch'iht chi k'acharik i xb'aan noq x-aasjik i David. Chi riij i re' kajlaj ch'iht wo' chik chi k'acharik i xb'aan, noq xi k'amarik reje Babilonia. Chi riij i re', kajlaj ch'iht wo' chik chi k'acharik i xb'aan noq x-aasjik i Cristo. 18 Re' Jesucristo je' wili noq x-aasjik: Re' María, i rutuut, ruye'em chik wach i q'orik reh i José. Eh noq xakomajaa' wo' inkik'am kiib', re' i María xkahnik wach k'acharik ruum i rajaawriik i Santolaj Uxlab'al. 19 Re' José korik wach ruk'ux. Ruum aj re' ma' xraaj ta ruk'uhtaam ruk'ixb'ilaal i María, xa chi ma' eht'alimaj naq xraaj rukanaam. 20 Re' José noq kapeew i rub'an chi riij i wili, jinaj i ruánjel i QaJaaw xuk'uhtaaj riib' reh paruwiriik je' wili i xq'orarik reh: José, hat riih rumaam i David, maayoj ak'ux chuk'amariik i María chi awehk'een, ruum re' reh re' i Santolaj Uxlab'al xkananik reh wach k'acharik 21 Re' María jinaj i rak'uun naa raasjiik, Jesús i rub'ihnaal naa akojom, ruum re' reh naa ruko'liniik reh i rutinamiit ruuk' i kimahk, i nuchjik. 22 Chu'nchel i wili xb'aan, reh chi xooj eloq wach i ruq'orom cho pampeet i QaJaaw Dios, ruuk' chii' i jalal ruq'oral chi je' wili: 23 Eh jinaj q'ahxoq ma' reht'al ta wach q'o'rinik winaq, naa raasjiik jinaj k'isa rak'uun, Emanuel i rub'ihnaal naa rukojom, inki, (re' iraaj ruq'orom chi Re' Dios wilik quuk') 24 Noq xrik'raaj riib' i José paruwiriik, xub'an wo' hoq i xq'orarik reh ruum i ruánjel i QaJaaw, xuk'am wo' chi rehk'een i María. 25 Xa re' la', xama' xwirik ta wo' ruuk' i María, kore' xwirik ruuk' noq aasjinaq chik i k'isa rak'uun, eh Jesús i rub'ihnaal xkojarik ruum i José.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52