1 1 Aiki kitabu kya oshari lo Yesu Kristo ichu ai mana o Dawidi, ichu ai mana o Abrahamu. 2 Abrahamu alefee Isaki, Isaki kafee Yakobo, Yakobo kafee Yuda na wanawamae. 3 Na Yuda kafee Paresi na Sara ipfo ko Tamari. Na Paresi kafee Hesironyi, na Hesironyi kafee Aramu. 4 Na Aramu kafe Aminadabu, Aminadabu kafee Nahashonyi, Nahashonyi kafee Salmone. 5 Salmone kafee Boasi ifo ko Rahabu, Boasi kafee Obedi ipfo ko Ruti, Obedi kafee Yese. 6 Yese kafee mangi Dawidi, Dawidi kafee Solomon ipfo ko mka o Uria. 7 Na Solomon kafee Rehoboamu, Rehoboamu kafee Abia, Abia kafee Asa. 8 Asa kafee Yehoshafati, Yehoshafati kafee Yoramu, Yoramu kafee Usia. 9 Usia kafee Yotamu, Yotamu kafee Ahasi, Ahasi kafee Hezekia. 10 Hezekia kafee Manase, Manase kafee Amonyi, Amonyi kafee Yosia. 11 Yosia kafee Yekonyia na wanawamae mandi ha wupfungo wo Babilon. 12 Ili numa ya wupfungo wo Babilon Yekonyia kafee Shealtieli, na Shealtieli kafee Serubabeli. 13 Serubabeli kafee Abihudi, Abihudi kafee Eliakimu, Eliakimu kafee Asori. 14 Asori kafee Sadoki, Sadoki kafee Akimu, Akimu kafee Eliudi. 15 Eliudi kafee Eleasari, Eleasari kafee Matanyi, Matanyi kafee Yakobo. 16 Yakobo kafee Yosefu ai mii o Maria ichu mofee Yesu chu ai Kristo. 17 Nahong'u, marika halya hose kiwokia Abrahamu ushike Dawidi, nyi marika ikumi na haana; na kiwokia Dawidi shika wupfungo wo Babilon, nyi marika ikumi na haana; na kiwokia wupfungo wo Babilon, shika Kristo nyi marika ikumi na haana. 18 Na alya mafeonyi ha Yesu Kristo nyi kuwehendekie kuile: Maria ulya mae, lya mandi a-weikoso nyi Yosefu, indi walamesanzo, naalyo Maria kamanyika nyi ai mlemo kui pfinya ya Mumuyo Mwele, 19 Na ili tindi yake awei mndu o wusumhanyi, nalakunde imhutsia sonu, kahia kelekana nao kui kiṟika. 20 Ili awerie ado mdo̱nyi, adi aichu msu o Mndumii akulora nao kilodionyi kambia, “Iyo Yosefu, ui mana o Dawidi, ma kulahinge-hinge iduo tindi-i yapfo Maria kipfa iki ki-kimohe ipfo koke nyi kiwukie ko Mumuyo Mwele. 21 Nao nyekaa nafee mana, na rina lyake nomlahe nyi Yesu; kipfa nyio ekaa nakiṟe wandu madeko hawo!” 22 Na kimaduma kikashika kido nyi kundu kuhoye kilya ki-dede nyi Mndumii kui dumbu lya mwikimbi kehamba, 23 “A mbuya, kukae mana aikoso nakapike, nafee mana o womi, na rina lyake wamlahe nyi Imanueli.” Imanueli nyi cha ili ohamba: Ruwa ai naso. 24 Yosefu kekikure madonyi, kawewuta kilya alewawaso nyi msu o Mndumii; kaduo Maria kawa mka oke, 25 Indi Yosefu ma nalakuwashe nao itane afee mana o womi; kamlaha rina lyake nyi Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52