1 1 It Daud Abraham inim enomba Yesus Kristus ombasi endag-atil lebag on enenuk lisu baleg su. 2 At Abraham en Ishak endetfag. Ishak en Yakub endetfag. Yakub en Yehuda owesi autsi nim endag-enebeheg, 3 ne, at Yehuda anyo amloho ohwe Tamar fene en Peres Zerah nim endag-enebeheg, at Peres en Hezron endereheg, Hezron en Ram endereheg, 4 Ram en Aminadab endereheg, Aminadab en Nahason endereheg, Nahason en Salmon endereheg, 5 Salmon en hwe Rahab hwelebagdeg Boas endereheg, Boas en hwe Rut webagdeg Obed endereheg, Obed en Isai endereheg, 6 ne, Isai en Daud apraja anyo endereheg, dil watfag. Ai en, at Daud anyo en Uria ohwe bale folug Salomo endereheg, 7 Salomo en Rehabeam endereheg, Rehabeam en Abia endereheg, Abia en Asa endereheg, 8 Asa en Yosafat endereheg, Yosafat en Yoram endereheg, Yoram en Uzia endereheg, 9 Uzia en Yotam endereheg, Yotam en Ahas endereheg, Ahas en Hizkia endereheg, 10 Hizkia en Manasye endereheg, Manasye en Amon endereheg, Amon en Yosia endereheg, 11 ne, Yosia en ap Yahudi foma sen-eneplug o Babel feseik lebag eta li, at Yosia anyo en Yekhonya autsi nim endag-enebeheg, dil watfag. 12 Ap Yahudi og-eneplug o Babel feseik lebag ma wereg lit, ai en, fobik at Yekhonya en Sealtiel endereheg, Sealtiel en Zerubabel endereheg, debag. 13 Zerubabel en Abihud endereheg, Abihud en Elyakim endereheg, Elyakim en Azor endereheg, 14 Azor en Zadok endereheg, Zadok en Akhim endereheg, Akhim en Eliud endereheg, 15 Eliud en Eleazar endereheg, Eleazar en Matan endereheg, Matan en Yakub endereheg, dil watfag. 16 Yakub en Yusuf hwe Maria ahun anyo endereheg, ne, Maria en at Yesus nit Kristus uruk kahe anyo endereheg, duswa ai. 17 Ai halug, ap Abraham endag-atfag hwili famen, bekit Daud endag-atfag hwili fam, ap enombasi enebe 14 on endag-ail watfag. Ne, at Daud endag-atfag hwili famen, bekit ap homi Yahudi og-eneplug o Babel feseik lebag hwili anyo fam, enombasi enebe 14 on endag-atil watfag. Ne, ap homi Yahudi og-eneplug o Babel feseik lebag hwili famen, bekit Yesus Kristus endag-atsi hwili enombasi enebe 14 on endag-atil watfag ai. 18 At Yesus Kristus endag-atsi ale, diroho endag-atsi. Isinga Maria ap Yusuf en momaleg kweleg, inim owan seberuk fug angge wereg kweleg, Allah Aheime en ahummu debesi mu, hwe anyo deg ale enam atsi mu, 19 ahun Yusuf anyo en enda mun wenggeleg ma, “Hwe su, ap homi humdoho inil hanim enggali waruhuk nerim, ling-long embesehuk,” besi. 20 “Besehuk ane eleg a?” ulug, enda wenggelduk men, a og-hauk kwit, boholma yonggo noruk onmalaikat eke at akit enam aik wahasireg, hweag-utuk kwit, “Hat Yusuf Daud omba su yei. Hwe Maria ahummu atsi ai, Allah Aheime famen ahummu debesi mu, hakol bouk fug angge hwe ai hat hwelahun. 21 Maria at omalik ap angge enderuhu. Endetuk halug, owe aut enesiag anyo aren oho folug, enahap wendaruhu mu, unuk Yesus at soaliyug,” ulug, hweag-utuk mu, a fam hasi. 22 Hweag-utuk mu hasi anyo, Tuhan Allah en hweag-utuk kweleg, apnabi eke en it atam hweag-esauk kwit, “At hwele duhum anyo ahummu aruhureg omalik ap angge enderuhu halug, unuk Imanuel uruk kamuhup,” ulug, hweag-esebag anyo, dip-ukwag ulug hweag-utuk mu hasi. Unuk Imanuel ai, nit nenele fam, “Allah ninim wereg,” uruk kahe. 24 Ne, at Yusuf anyo noholug oluk atsireg,malaikat en airoho diyug hweag-itsi anyo higitdoho duruk kwit, ohwe Maria hwelasi. 25 Hwelasi famen, omalik owan endetuk eleg kweleg, seberuk fug angge welatsi. Ai en, hwe anyo omalik endetsi mu, at Yusuf en unuk Yesus soalsi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52