1 1 Aku mot kaa Zezu Kris, ngon Daviti, ngon Abraham. 2 Abraham ojyɔ Izaki, Izaki ojyɔ Zakoɓ, Zakoɓ ojyɔ Zuda yog nonzɔ nige. 3 Zuda yog Tamar ne ojyi Peret tibo’n Zara. Peret ojyɔ Esrom, Esrom ojyɔ Aram. 4 Aram ojyɔ Aminadab, Aminadab ojyɔ Naaso̱. Naaso̱ ojyɔ Salmo̱. 5 Salmo̱ yog Rahab ne ojyi Boaz, Boaz yog Rut ne ojyi Obed. Obed ojyɔ Isayi. 6 Isayi ojyɔ ngare Daviti. Ngare Daviti ojyɔ Salomo̱ yog niye na Uri ne. 7 Salomo̱ ojyɔ Roboam. Roboam ojyɔ Abia. Abia ojyɔ Aza. 8 Aza ojyɔ Zozafat. Zozafat ojyɔ Zoram. Zoram ojyɔ Ozias. 9 Ozias ojyɔ Zotam. Zotam ojyɔ Asaz. Asaz ojyɔ Ezesias. 10 Ezesias ojyɔ Manase. Manase ojyɔ Amo̱. Amo̱ ojyɔ Zozias. 11 Zozias ojyɔ Zekonias, yog nonzɔ nige kem ndor nage maku dege uki’n de nɔ Izrayelge aɓi’n zongara nɔ Babilɔn ma. 12 Gidi ni maku aɓi’n Izrayelge zongara nɔ Babilɔn mavu, Zekonias ojyɔ Salatiyel. Salatiyel ojyɔ Zorobabel. 13 Zorobabel ojyɔ Abiud. Abiud ojyɔ Eliakim. Eliakim ojyɔ Azor. 14 Azor ojyɔ Sadok. Sadok ojyɔ Asim. Asim ojyɔ Eliud. 15 Eliud ojyɔ Eleazar. Eleazar ojyɔ Mata̱. Mata̱ ojyɔ Zakoɓ. 16 Zakoɓ ojyɔ Zozef, ngaɓa Mari. Yo kɔ kojyɔ Zezu maku nzə ɓɔri yo Kris ma. 17 Vavu, mot kaage ndanyi ɓu zo sɔɔ umbamiri ni zo Abraham ɗa sinyi teki’n zo Daviti. Umbamiri ni kem ndor na Daviti sinyi teki’n kem ndor nene maku dege aɓi’n Izrayelge zongara nɔ Babilɔn ma, mot kaage ɓu zo sɔɔ. Kem ndor nage ma sinyi teki’n kem ndor na Kris mot kaage ɓu zo sɔɔ. 18 Aki ojyi Zezu Kris va nza nen make. Kɔ yo ya Mari maku Zozef soo yo a taka. Yoge geri ta sini na̱a kite gunu vu, Mari inzi ngalege ko, ngale nɔ ku Nzili Nzaa ada yo. 19 Zozef ngaɓa yo, yo de zosuru. Yo ndigi nzile vojyɔ ni ta kam dege gunu. Yo nz’aleve a kinya taka na̱a ma retete ɗi. 20 Lomaku yo nz’ale ta ve mavu, ngonkula na Vuraɓe teki bal yo kem nikasu. Yo nzile te: Zozef, ngon Daviti, ɓele taka niye na yi Mari taɗe ki gunu. Ngale maku inya ma, Nzili Nzaa ya ula’n yo. 21 Yo ojyɔ man ngon davla. Yi unda man ri yo Zezu a ku yo ajya man vaka de na yo ge zo taɗe kasu na nige. 22 Nga nage ma ndanyi ɗee ɓavu vojyɔ maku Vuraɓe nzile de kozo nzu Nuɓa ke ma tele vojyɔ nɔ kii. 23 Yo nzile te: Aku, ngon manda nɔ ku geri ta davla gunu inya man ngale. Vu yo ojyɔ man ngon davla. Undi man ri yo Emanuel. 24 Zozef turu vu, yo taɗe nga maku ngonkula na Vuraɓe ozo yo ma. Yo ukua niye na yo bal yo. 25 Yo geri yo niye gunu sinyi ojyɔ’n takite ngon na yo, ngon davla. Yo unda ri yo Zezu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52