1 “Tio̍h kín-sīn, m̄-thang ūi-tio̍h beh hō͘ lâng khòaⁿ chiah kò͘-ì tī lâng ê bīn-chêng tián lín ê kèng-khiân; án-ni chòe bōe-tàng tùi lín ê Thiⁿ-pē tit-tio̍h pò-siúⁿ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52