1 Luruungo lwe bakuuka ba Yesu Kristo, umwitsukhulu wa Daudi, umwitsukhulu wa Ibulayimu. Khukhwama khu Ibulayimu khukhwoola khu Daudi, luruungo nilwo luno.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52