1 1 Yesu Kurisito de kpara te Me tima engu kpa füh kotö kpakine, teka aküwa wü kpara. Angü Me reke ta ngü la me-ye bala, gü ba, ni ena atima engu, de wüh bï engu gbü nguwa Davidi, fü engu angbü kpah Mere Miri gbü nzö wü kpara ba Miri Davidi. Yesu Kurisito engu ne, ah kpah de kundu ye Abarayama, ta te Me mala ngü fefe, gü ba, ni ena aküwa wü kpara füh kotö ne ʼburu teka ngü kaka ne. Dene ïrï wü mere kundu kundu ye Yesu Kurisito. 2 Abarayama ta de wö ye Yïsaka, fü Yïsaka abï Yakobo. Fü Yakobo abï Yuda de wü di enga ni ye nzükpa de füh ye biri ne. 3 Fü Yuda abï Pereze. Fü Pereze ayia abï Ezerone. Fü Ezerone abï Rama. 4 Fü Rama abï nda-ye ye ye, de ïrï ye Amïnadaba. Fü Amïnadaba abï Nasona. Fü Nasona abï Salamona. 5 Fü Salamona abï Büwaza, ïrï ni ye na de Rakaba. Fü Büwaza abï Obede, ïrï ni ye na de Ruta. Fü Obede abï Yese. 6 Fü Yese adu abï Davidi, te di ta de mere miri ka wü Yïsarayele ne. Fü Davidi abï Solomona, ïrï ni ye na de Beteseba, te di ta wara Uriya ne. 7 Fü Solomona abï Robama. Fü Robama abï Abïya. Fü Abïya abï nda-ye Asa. 8 Fü Asa adu abï nda-ye Yosafata. Fü Yosafata abï Yorama. Fü Yorama abï Uziya. 9 Fü Uziya abï Yütama. Fü Yütama abï Aza. Fü Aza abï Izikiya. 10 Fü Izikiya abï nda-ye Manase. Fü Manase abï Amona. Fü Amona abï Yüsiya. 11 Fü Yüsiya abï Yekoniya de wü di enga ni ye. Gbü re te Yekoniya ngbü miri gbü Yudaya tete, fü wü kpara ka Babïlona akoro de gü, azoro engu, de wü kpara ka-ye ʼburu, ago di agba wü, labï tete. 12 Fü Yekoniya abï Salatïyele tïne kpala. Fü Salatïyele abï Zerubabela. 13 Fü Zerubabela adu abï Abiyuda tïne agbü Yudaya, o wüh du eyi agbü tö ka-wü. Fü Abiyuda abï Elïyakima. Fü Elïyakima abï Azora. 14 Fü Azora abï Zadoka. Fü Zadoka abï Akimi. Fü Akimi abï Eliyuda. 15 Fü Eliyuda abï Elazara. Fü Elazara abï Matana. Fü Matana abï Yakobo. 16 Fü Yakobo ayia abï Yüsefa. Ah de Yüsefa ta te za Marïya, te wü kpara ngbü efï, gü ba, engu de wö Yesu ne. Amba Yesu ka-ye de Ye Me. 17 Te di bala, te kpo te Abarayama, akoro te Miri Davidi, wüh baka wü kpara nzükpa de füh ye bala. Akpo gbü re ka Miri Davidi, akoro gbü re te wüh zoro wü kpara ka Yudaya labï tete agbü Babïlona, wüh baka wü kpara nzükpa de füh ye bala. Kpah bala, akpo gbü re, te ewü di labï tete agbü Babïlona, akoro te Yesu Kurisito, wüh kpah nzükpa de füh ye bala. 18 Ngü ka yayaka ka Yesu kpo ta bane. Marïya ta de gara jaji würüse, ta te wüh dara engu fü gara komoko de ïrï ye Yüsefa. Te wüh dara engu, wüh wu engu würüse tete nda-wü la de. Fü Marïya ayia amaka bu, gbü wazi ka Nzïla Wazi Me. 19 Te Yüsefa wu, gü ba, wara ni, Marïya, maka bu eyi, fü ngü la ato fïngangü fefe afa sü. Ah gü ba, "Te di bala, ah tï fü ni aza engu wara ni tete tïne de. Amba ni le aï engu engagira wü mere kpara, aye süka ngü kaka la, nda-ni kpah de. Te ah bala, ah le fü ni agïrï kaje, ace engu bü zïrrrï bala." Angü Yüsefa ka-ye ta de züka kpara, te le ato mere lümü te Marïya de. 20 O Yüsefa ngbü efï ngü la bala, fü Me ayia atima malayïka ka-ye kpakaka na gbü roto, agü ba, "Yüsefa, mü mere e akpe cürü, teka aza Marïya wara mü tete, ne de, angü bu de te engu maka la, ah maka gbü siti kaje de, ah maka bu dela gbü wazi ka Nzïla Wazi Me. 21 Ye de te Marïya ena abï la, ah ena adi ye komoko, fü mü agü ïïrï na Yesu, angü engu ena aküwa wü kpara ka-ye gbü siti ngü ka-ewü ʼburu me-ye." Si-ngü gbü ïrï de Yesu la, gü ba, E-küwa-nih. 22 Fütanga roto la, fü Yüsefa azükü. Fü ah adu amere wü ngü, de te malayïka mala fe ye ne ʼburu. Fü ah adu aza Marïya wara ye tete. Amba wüh ngbü ake di baka würüse ake komoko de, zalü gbü sïkpï te Marïya nü yaka gina enga ye tete. Fü Yüsefa agü ïïrï na Yesu, baka te malayïka mala fefe. Wü ngü dela mere te-wü bala kükürü de, angü ah tï kpini de ngü, ta te gara mürü dofo ba gbü Ngari Me, gü ba, "Gara jaji würüse, te ngbü ake komoko la de, ena amaka bu. Fü ah abï ye komoko. Fü ewü agü ïïrï na Imanüwele." Ah ba e te wüh gü ba, "Me eyi tundu de wü nih."
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52