1 1 Pedamo aini siwulu kamai'ao'ano Yesus Kristus sampu'ano Daud, sampu'ano Abraham. 2 Abraham nokoana'ao Ishak, Ishak nokoana'ao Yakub. Yakub nokoana'ao Yehuda bhe bhahitie'ino. 3 Yehuda nokoana'ao Peres bhe Zerah, neano inando Tamar. Peres nokoana'ao Hesron, Hesron nokoana'ao Ram. 4 Ram nokoana'ao Aminadab, Aminadab nokoana'ao Nahason, Nahason nokoana'ao Salmon. 5 Salmon nokoana'ao Boas, neano inano Rahab. Boas nokoana'ao Obed, neano inano Rut. Obed nokoana'ao Isai. 6 Isai nokoana'ao Daud, membalino omputo. Daud nokoana'ao Salomo, anano bhe bhihinandano Uria. 7 Salomo nokoana'ao Rehabeam, Rehabeam nokoana'ao Abia, Abia nokoana'ao Asa. 8 Asa nokoana'ao Yosafat, Yosafat nokoana'ao Yoram, Yoram nokoana'ao Usia. 9 Usia nokoana'ao Yotam, Yotam nokoana'ao Ahas, Ahas nokoana'ao Hiskia. 10 Hiskia nokoana'ao Manase, Manase nokoana'ao Amon, Amon nokoana'ao Yosia. 11 Yosia nokoana'ao Yekonia bhe bhahitie'ino, ne dhamanino kati'oho'ando we witeno Babel. 12 Nopalusi dhamanino kati'oho'ando we Babel, Yekonia nokoana'ao Sealtiel, Sealtiel nokoana'ao Zerubabel. 13 Zerubabel nokoana'ao Abihud, Abihud nokoana'ao Elyakim, Elyakim nokoana'ao Asor. 14 Asor nokoana'ao Zadok, Zadok nokoana'ao Akim, Akim nokoana'ao Eliud. 15 Eliud nokoana'ao Eleasar, Eleasar nokoana'ao Matan, Matan nokoana'ao Yakub. 16 Yakub nokoana'ao Yusuf, mo'aneno Maria. Maria koana'aonomo Yesus nekonando Kristus. 17 Dadi'anomo kosasawindo siwulu ana'a peda aini: ompulu fato sampu'a nomai'ao ne Abraham ampa ne Daud, ompulu fato sampu'a nomai'ao ne Daud ampa kati'oho'ando we Babel, ompulu fato sampu'a nomai'ao ne kati'oho'ando we Babel ampa ne Kristus. 18 Kalente'ano Yesus Kristus pedamo aini. Maria, inano Yesus, nopopohae bhe Yusuf. Miina'o dagumaa'a, gaha'a nofowoowamo hampano Rohino Lahata'ala. 19 Yusuf, pohaeno Maria maitu, seemie melaano lalo. Anoa nokiido namekaambano Maria ne wisendo mie bhahi, dadi'anomo nokopatudhu nabhotuemo popohaendo, tamaka pae naefemata-mataa. 20 Gaha'a tangasano notimba-timbangi patudhuno maitu, mala'ekatino Ompu nofotiwohamo wutono weo nifi. Ambano mala'ekati maitu, "Yusuf, sampu'ano Daud, koe mote'ia mala Maria so mieno lambumu, kapa'amo ana'i newoowano itu nomai'ao ne Rohino Lahata'ala. 21 Maria nakoana'ao mo'ane, maka kumonae Yesus, kapa'amo Anoamo so mosalamatino umatino mai'ao ne dhosando." 22 Aini nokadhadhia mbali noko'ula'ao bhoasaono Ompu nefosampeno anabii peda aini, 23 "Kotu-kotu'u, seemie kalambe tapa'o popande'aono bhe mo'ane nafowoowa maka nakoana'ao mo'ane. Ana'i aitu dakumonae Imanuel." (Ma'anano Imanuel, Lahata'ala nopobhai kaitaomu). 24 Hato nowanu, Yusuf noangkafimo pahintano mala'ekatino Ompu na'a. Nowowo'omo Maria mbali mieno lambuno. 25 Ampamo kaowu, Yusuf miina napomoodofianea ampa nofolente anano maitu. Ana'i aitu nokonae Yesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52