1 1 Atzu' tz'ib'a'na' kb'iju' tyajajil Jesukrist toju' u'j lu, xi' tzaja' tyajil ti'j Dab'i ex ti'j Ab'raam: 2 A Ab'raam tma'n Isaak, atzun Isaak tman Jakob', atzunte Jakob' tman Juda kyuk'i'lju' titz'in. 3 A Juda tman Pares ex Sara, Tamar tb'iju' ttxu. Atzun Pares tman Esron, atzunte Esron tman Aram. 4 A Aram tman Aminadab', atzun Aminadab' tman Naason, atzunte Naason tman Salmon. 5 A Salmon tman B'oos, atzun ttxu Raab' tb'i. A B'oos tman Ob'ed, atzun ttxu Rut tb'i. Atzunte Ob'ed tman Isay. 6 A Isay tman nimaqkawil Dab'i. Atzun Dab'i tman Salomon, a ttxuju' t-xu'jilb'en Uriy. 7 A Salomon tman Rob'oam, atzun Rob'oam tman Ab'iy, atzunte Ab'iy tman Asa. 8 A Asa tman Josapat, atzun Josapat tman Joram atzunte Joram tman Usiy. 9 A Usiy tman Jotam, atzun Jotam tman Akas, atzunte Akas tman Esekyiy. 10 A Esekyiy tman Manases, atzun Manases tman Amon, atzunte Amon tman Josiy. 11 A Josiy tman Jekoniy exqe' titz'in toju' tq'ijlalil tej kyb'ajx q'i'nju' aj Israel toj yajb'il B'ab'ilon. 12 Tb'ajlenxiju' yajte'n kyi'ju' aj Israel, a Jekoniy tman Salatyel, atzunte Salatyel tman Sorob'ab'el. 13 A Sorob'ab'el tman Ab'yud, atzun Ab'yud tman Elyakyim, atzunte Elyakyim tman Asor. 14 A Asor tman Sadok, atzun Sadok tman Akim, atzunte Akim tman Elyud. 15 A Elyud tman Eleasar, atzun Eleasar tman Matan, atzunte Matan tman Jakob'. 16 A Jakob' tman Jse, aju' tchmil Mariy ok te ttxu Jesus, aju' Krist. 17 Ten kyajlajoj wuq kyajajil xjal tzajx ti'j Ab'raam tzmax tulkanun ti'j Dab'i, kyajlajojtl tzajx ti'j Dab'i ex ul kanun toju' tq'ijlalil tej kyb'ajx q'i'n aj Israel B'ab'ilon, ex kyajlajojtl tzajnix toju' q'ij lu ul kanun tzmax tej titz'ji Krist. 18 Iky titz'jlen Jesukrist kjalu: ojetoq b'entti'j tu'n tmje Mariy tuk'i'l Jse, aju' ttxu Jesus; na'mxtoqtzun kymje tuk'i'l Jse tej toktiqan twi' Jesus tu'n tipumal Xewb'aj Xjan. 19 Tetzunj tb'inte Jse, kub' t-xima'n tu'n tkyaj ttzaqpi'n Mariy toj ewaj; qu'n tnik'alxi'xtoqti'j Jse ex myatoq tajb'il tu'n tel tch'ixaw Mariy. 20 Ma'toqtzun kub' t-xima'n Jse tu'n tkyaj ttzaqpi'n tej mixnab'en tkub' tyek'u'ntib' jun tanjl Qman Dyos toj twatl ex tzaj tma'n te: Jse, tyajajil Dab'i, lalun xob'a tu'n tokju' Mariy te t-xu'jila, qu'n aju' ne'ẍ iqa'n twi' tu'n, tu'n Xewb'aj Xjante'. 21 Ajtzun titz'jiju' tal k'okyel tq'o'na tb'i Jesus, k'okyelju' tb'i ikju' qu'n a kklolteju' ttanam teju' il, chi anjl. 22 B'aj tkyaqilju' lu, qu'n tziya'ntl tu'n Qman Dyos tu'nelju' t-sanjelal kjalu: 23 Kjel ch'onwi'yixju' qpoj ex k'itz'jel jun tal, Manwel tb'iju' ne'ẍ k'okyel, chij (a tz'elpuna'ju' ati Qman Dyos quk'i'l) 24 Tetzunj tjaw k'asjiju' Jse, tb'inchaju' tchaq' tanjl Qman Dyos te, ex tk'amju' Mariy te t-xu'jil. 25 Min kub'kẍenajte Mariy tuk'i'l Jse, ultzun itz'ji tal, ex okq'o'n tb'i Jesus tu'n Jse.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52