1 1 Idi ini surat luk mada’ ratnan inul Yésus Keristus, anak Daud, luk inul Ibrahim. 2 Ibrahim nenginul Isak; Isak nenginul Yakub; Yakub nenginul Yahuda idi kinanakneh. 3 Yahuda nenginul Paris idi Sera, ratnan decur ngadanneh Tamar; Paris nenginul Esron, idi Esron nenginul Aram. 4 Aram nenginul Aminadab; Aminadab nenginul Nasun; Nasun nenginul Salmun. 5 Salmun nenginul Boas ratnan awanneh Rahab; Boas nenginul Obéd ratnan awanneh Rut; Obéd nenginul Isai. 6 Isai nenginul Raca’ Daud. Idi Raca’ Daud nenginul Selimun ratnan decur luk awan uria atun. 7 Selimun neningul Rehebom; Rehebom nenginul Abia; Abia nenginul Asa. 8 Asa nenginul Yosapat; Yosapat nenginul Yoram; Yoram nenginul Usia. 9 Usia nenginul Yotam; Yotam nenginul Akas; Akas nenginul Hesekia. 10 Hesekia nenginul Manasé; Manasé nenginul Amon; Amon nenginul Yosia. 11 Yosia nenginul Yoyakin idi kinanakneh kareb ideh tibandeh amé’ déi’ Babil. 12 Idi pangeh ideh tiban macing déi’ Babil, Yoyakin nenginul Saltiel; Saltiel nenginul Serubabel. 13 Serubabel nenginul Abiud; Abiud nenginul Eliakim; Eliakim nenginul Asur. 14 Asur nenginul Saduk; Saduk nenginul Akim; Akim nenginul Eliud. 15 Eliud nenginul Eliasar; Eliasar nenginul Matan; Matan nenginul Yakub. 16 Yakub nenginul Yusup, ieh ineh awan Mariam; idi Mariam nenganak Yésus luk titen Keristus. 17 Idi amung inul rat kareb Ibrahim macing kareb Daud, pulu’ apat; idi rat kareb Daud macing ideh tiban iné’ déi’ Babil, pulu’ apat inul, idi pulu’ apat inul rat kareb ineh pad macing Keristus tinganak. 18 Kudeng ini lawéneh Yésus Keristus tinganak. TinanNeh Mariam pangeh tinuduk Yusup, iamo’ kareb nateh didueh nepaweh, idi Mariam kali’ ieh mali’ ratnan Roh Meligan. 19 Idi Yusup, luk tudukneh ineh, selemulun luk matu. Idi ieh sikal mepatad lulem rat neneh ngaceku ieh ara’ ngigu’ neneh. 20 Iamo’ kareb ieh ngerawé kudeng ini, aceh melaikat Tuhan nesilagan neneh kareb ieh nenginupi, keburi’neh, “O Yusup, anak Daud, aleg iko merapang ngalap ni Mariam ku awanmu. Ngaceku luk bang nakanneh ineh inau’ Roh Meligan. 21 Idi Mariam miak nenganak aceh anak deléi; idi do’ iko nganau’ ngadanNeh Yésus, ngaceku Ieh luk miak ngulun pupuNeh ratnan sala’deh.” 22 Idi amung ini pangeh mangun, pad ngacing luk bila Tuhan dengan tang nabi, kebalaNeh, 23 “Aceh decur luk pun mebaruh, miak mali’ pad ieh nenganak aceh anak deléi. Idi Ieh miak tetanen ‘Immanuel’.” (luk ilungneh, “Allah dengan tau”). 24 Kareb Yusup nekulat idi ieh nenganau’ luk icuk melaikat Tuhan neneh, idi ieh nengalap ni Mariam ku awanneh. 25 Iamo’ na ieh nepamung neneh pad macing Mariam nenganak aceh anak deléi. Idi Yusup nenganau’ ngadanNeh Yésus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52