1 1 Iveimo sunju nu muli ntotua i Yesus Kristus, muli Magau Daud, muli i Abraham: 2 i Abraham nomulika i Ishak, i Ishak nomulika i Yakub, i Yakub nomulika i Yehuda ntali sampesuvu, 3 i Yehuda nomulika i Peres bo i Zerah (tinara i Tamar), i Peres nomulika i Hezron, i Hezron nomulika i Ram, 4 i Ram nomulika i Aminadab, i Aminadab nomulika i Nahason, i Nahason nomulika i Salmon, 5 i Salmon nomulika i Boas (tinana i Rahab), i Boas nomulika i Obed (tinana i Rut), i Obed nomulika i Isai, 6 i Isai nomulika Magau Daud, Magau Daud nomulika i Salomo (tinana timbala i Uria), 7 i Salomo nomulika i Rehabeam, i Rehabeam nomulika i Abia, i Abia nomulika i Asa, 8 i Asa nomulika i Yosafat, i Yosafat nomulika i Yoram, i Yoram nomulika i Uzia, 9 i Uzia nomulika i Yotam, i Yotam nomulika i Ahas, i Ahas nomulika i Hizkia, 10 i Hizkia nomulika i Manasye, i Manasye nomulika i Amon, i Amon nomulika i Yosia, 11 i Yosia nomulika i Yekhonya ntali sampesuvuna napara tempona toYahudi nidagi bo nikeni mpalai hau ri tana Babel. 12 Nakava ri tana Babel, i Yekhonya nomulika i Sealtiel, i Sealtiel nomulika i Zerubabel, 13 i Zerubabel nomulika i Abihud, i Abihud nomulika i Elyakim, i Elyakim nomulika i Azur, 14 i Azur nomulika i Zadok, i Zadok nomulika i Akhim, i Akhim nomulika i Eliud, 15 i Eliud nomulika i Eleazar, i Eleazar nomulika i Matan, i Matan nomulika i Yakub, 16 i Yakub nomulika i Yusuf berei i Maria, bo i Maria noanaka i Yesus anu niuli i Kristus, haitumo Magau Topepakasalama anu nijanji nu Alatala. 17 Jadi lako nte i Abraham sampe Magau Daud naria sapulu pata-ntapi mulina. Bo lako ri Daud sampe ri tempo toYahudi nikeni mpalai hau ri tana Babel naria sapulu pata-ntapi muni. Bo lako ri tempo toYahudi nikeni hau ri tana Babel sampe pompoanaka i Kristus naria sapulu pata-ntapi muni. 18 Iveimo tesa pompoanaka i Yesus Kristus. TinaNa i Maria anu nijanji moberei ante langgai nosanga i Yusuf. Tapi dopame ira noberei, natianamo i Maria lako ri kuasa Nosa Gasa nu Alatala. 19 I Yusuf, tengeana, tona natutu nangoseaka atura agama. Haitu sampe ia nonia mombabole tengeana i Maria. Tapi ledo nadota ia mompakaeya i Maria ri ngayo ntodea. Jadi patujuna mombabole i Maria nggalino-lino. 20 Tempo i Yusuf da nompekiri patujuna haitu, malaeka nTupu nakava riara pangipina bo nanguli ka ia, “Yusuf, muli i Daud, nee makini raramu mompoberei i Maria, sabana ngana nikatianakana najadi lako ri kuasa Nosa Gasa nu Alatala. 21 I Maria mompoanaka saito ngana langgai, bo ngana haitu kana mupoposanga Yesus sabana Iamo mompakasalama todeaNa lako ri dosara.” 22 Haitu pura-pura najadi ala madupa tesa nTupu anu nipasimbayu nabiNa nggaulu ivei: 23 “Saito randaa matiana bo mompoanaka saito ngana langgai. Bo ngana haitu rapoposanga i Imanuel.” (Yesaya 7:14) (Imanuel riara basa Ibrani batuana: “Alatala mosanggani ante kita.”) 24 Jadi nembangupa i Yusuf, nipovianamo anu niuli nu malaeka ka ia. Nipobereinamo i Maria, 25 tapi ira dopa nosampaturu dopame i Maria moanaka anana langgai haitu. Bo i Yusuf nompoposanga ngana haitu i Yesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52