1 1 Kana na akus i mamain ta polpolokan le si Abaram tung si David tung si Iesu Karisto. 2 Abaram kata apolokai ani Isak, na Isak kata apolokai ani Iakov, na Iakov kata apolokai ani ri Iudas ve keve tasinaq 3 Au na Iudas kata apolokai ani ri Pares ve Sara, rinarilong ta Tamar. Au na Pares kata apolokai ani Esron, na Esron kata apolokai ani Aram, 4 na Aram kata apolokai ani Aminadav, na Aminadav kata apolokai ani Nason, na Nason kata apolokai ani Salmonq 5 na Salmon kata apolokai ani Boes, rinana ta Rakav. Na Boes kata apolokai ani Iobet rinana ta Rut. Au na Iobet kata apolokai ani Iesaiq 6 na Iesai kata apolokai ani David nia na tulava. Au na David kata apolokai ani Solomon, rinana ta ri kisngana i Uriasq 7 Au na Solomon kata apolokai ani Roboam, na Roboam kata apolokai ani Abia, na Abia kata apolokai ani Asapq 8 na Asap kata apolokai ani Iosapat, na Iosapat kata apolokai ani Ioram, na Ioram kata apolokai ani Osiasq 9 na Osias kata apolokai ani Ioatam, na Ioatam kata apolokai ani Akas, na Akas kata apolokai ani Esekiasq 10 na Esekias kata apolokai ani Manases, na Manases kata apolokai ani Amon, na Amon kata apolokai ani Iosiasq 11 na Iosias kata apolokai ani ri Iekonias ve keve tasina si taun i kong ato aniria ane Babulon. 12 Au, e mung i kong ato aniria ane Babulon, Iekonias kata apolokai ani Salatiel, na Salatiel kata apolokai ani Sorobabelq 13 na Sorobabel kata apolokai ani Abiut, na Abiut kata apolokai ani Eliakim, na Eliakim kata apolokai ani Asorq 14 na Asor kata apolokai ani Sadok, na Sadok kata apolokai ani Akim, na Akim kata apolokai ani Eliutq 15 na Eliut kata apolokai ani Eleasar, na Eleasar kata apolokai ani Matan, na Matan kata apolokai ani Iakovq 16 na Iakov kata apolokai ani Iosep, na Iosep kata osongon a Maria, nang kata ingus a Iesu, voiang kipo posong ia ta igenen i akanangai. 17 Au, asukang na tataot i keve polpolokan le si Abaram tung si David kapo sangauli na puat aongos. Na asukang kapa le si David tung si taun i kong ato aniria ane Babulon kapo sangauli na puat aongos. Na asukang kapa le si taun i kong ato aniria ane Babulon tung si igenen i akanangai kala serei, kapo sangauli na puat aongos. 18 Ingus ani Iesu Karisto kata asukang ke. Rinana ta Maria, na si taun ang kita pala ia ani Iosep na parik lak kilong tapa ago kuvul, kila arai ta kalapo sungsungukan le si kitmat i Malanganto Gogoai. 19 Au na Iosep, kana tauan, katapo igenen korong na katapo misag ani ka mamaila na kapo buk ta ka atolongon suai musik lik ania. 20 Taun ang a lomlomonai ang katapo ago lak, angelo si Volava kala serei singina nei orodung, na kala antok ia, “Iosep, nat i David, ku ago ta leng an ani osongon ta Maria using kana sungsungukan le si kitmat i Malanganto Gogoai. 21 Na ka ingus lak a nat tauan, na ku atuk ia ta Iesu using ninia vanang ka vil ato kana vap pelek kari lau rikek.” 22 Io, keve bil ke kata serei si apunuk ani kana mengen a Volava e nguruna i katakai i kus amalangas asukang ke, 23 Arai, aina tanginang ang ka sungsungukan lak na ka ingus a nat tauan na ki atuk ia ta Emanuel, supsupai ina ta God ve tara. 24 Na Iosep kala tapangun na kala vil ia asukang val angelo si Volava kata antok ia na kala osongon kana aina 25 na parik katapa rot kuvul ve nia tung si kala ingus a nat tauan na kala atuk ia ta Iesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52