1 'Crɩɛn ‑bʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ ɛ nɛ ‑mɔ lɛ. ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'mʋ, ɛ mɔ bodɩɔ Dafidɩ a 'yonʋ a 'yu a 'Yu ꞊nɩɔ. Dafidɩ a 'mʋ, ɛ mɔ la Abrahamʋ a 'yonʋ a 'yu a 'yu ꞊nɩɔ ‑wɛ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52