1 1 ዳዊቴነ አብረሃሜ ቤት ዬሱስ ክርስቶስ + እለንችጉ ህትጉተ። 2 አብረሃም ይሳቀ እሎ። ይሳቅን ያቆቤ እሎ። ያቆብን ይሁደኒ ህዛከሲ እሎ። 3 ይሁድን ትእማሬች ፋሬሴኒ ዛረኒ እሎ። ፋሬስን ሄስሮሜ እሎ። ሄስሮምን ራሜ እሎ። 4 ራምን አምናዳቤ እሎ። አምናዳብን ነኣሶኔ እሎ። ነኣሶንን ሰልሞኔ እሎ። 5 ሰልሞንን ረኣቤች ቦኣዜ እሎ። ቦኣዝን ሩቴች እዮቤዴ እሎ። እዮቤድን እሴዬ እሎ። 6 እሴይን ዎመ ዳዊቴ እሎ። ዳዊትን ኦርዮ ሜንትቾች ሰለሞኔ እሎ። 7 ሰለሞንን ሮብኣሜ እሎ። ሮብኣምን ኣብየ እሎ። ኣብየን አሳፌ እሎ። 8 አሳፍን እዮሳፋጤ እሎ። እዮሳፋጥን ዮራሜ እሎ። ዮራምን ኦዝየ እሎ። 9 ኦዝየን እዮኣታሜ እሎ። እዮኣታምን አካዜ እሎ። አካዝን ህዝቅያሴ እሎ። 10 ህዝቅያስን ምናሴ እሎ። ምናስን አሞጤ እሎ። አሞጥን ዮስየ እሎ። 11 እስራኤል መኑ ባብሎነ ቀፈደንት ኦሮቶ ጃተ ዮስየ እኮንየኒ ህዛከሲ እሎ። 12 ባብሎን ቀፈደንቺች ዘኪን እኮንየን ሰላኤሌ እሎ። ሰላኤልን ዘሩባቤሌ እሎ። 13 ዘሩባቤልን አብዮዴ እሎ። አብዮድን ኤልያቄሜ እሎ። ኤልያቄምን ኣዞሬ እሎ። 14 ኣዞርን ሳዶቄ እሎ። ሳዶቅን አኪሜ እሎ። አኪምን ኤልዮዴ እሎ። 15 ኤልዮድን ኤልኣዛሬ እሎ። ኤልኣዛርን ማታኔ እሎ። ማታንን ያቆቤ እሎ። 16 ያቆብን ዮሴፈ እሎ። ዮሴፍን «ክርስቶሰ» የመመኖ ዬሱሰ እልቶ ማራሜ ምን አነ እኮ። 17 ህከኒ አብረሃሜች ዳዊቴ ኢለንቀጤች ቶነ ሾሎ እለንቸ። አሞ ዳዊቴች ባብሎን ቀፈደንቹ ኢለንቀጤች ቶነ ሾሎ እለንቸ። ህትጉንተ ባብሎን ቀፈደንቺች ክርስቶሱ እለመንቀጤች ቶነ ሾሎ እለንቸ። 18 ዬሱስ ክርስቶስ እለንችጉ ህትጉተ፦ አመስ ማራም ዮሴፊ + ጠዕመንት ዮሀኔን ገልቱዕነን መገን አያን መቄን ሰላዕንት ደገንቶእ። 19 ጠዕመቄሴ ዮሴፍ ሙጩሩ እኮተኔ ማራሜ መን ብሬን ፉሽ ሳልሲሱዕናች ጠሀስ ማጭ አጉሮተ ሰውዬእ። 20 ህካን ሰውያንየን መገን ሰሜ ሶቀማንቹ + ሀቄን ጡደም «ዮሴፈ ዳዊቴ + ቤቶ! ጠዕመቅቶንት ማራም ሰላዕንቶኢ ጡማንቾ አያኒች + እኮሀኒ እሴተ ኤበቂ ዋጅቶት። 21 እሴን ጎንቹ ቤቱ እልታእ። እስን ምናደበ ባጢሊችሰ ፈእሰኖ እኮሀኒ ሱዕመስ ‹ዬሱሰ› ይታንት» ዬስ። 22 ህኩን ሆሩንኩ እኮ ቀርቹ ህራጋንቾን 23 «ባጃምት ሰላዕንት ጎንቹ ቤቱ እልታእ። አሞ ሱዕመንከስ ‹አማኔሌ› ይት ገእታእ» ዬሩ ዊሙንታት። «አማኔሌ» ዩንኩ «መገኑ ኔሳን ሜጡ ዮእ» ። 24 ህከኒ ዮሴፍ ግሰናች በቅዬ ጃተ መገን ሰሜ ሶቀማንቹ አዘጆስገን ማራሜ ኤበቄእ። 25 ጠሁ እኮዳ ማራም ዎነሴ ቤቱ እልተንቀጤች እሴን በርገምምበአ እኬ። ዮሴፍን እለሞ ጪለ «ዬሱሰ» + ይ ገኤእ።
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52