1 1 አብረሃሜኮፈ ደውቴኮፈ ዬሉተ ዬሱስ ክርስቶሰ ዬሉቴይ ቤ ገሶነ ሀ ኤሰኮ፡ 2 አብረሃሜይ ይሳቄ ዬሎ፥ ይሳቄይ የይቆቤ ዬሎ፥ የይቆቤይ ይሁዳረ ኤስንዶ ነአጽታረ ዬሎ፥ 3 ይሁደይ ትማሬ ገረ ፈሬስያረ ዛረህየረ ዬሎ፥ ፈሬሴይ ሄጽሮኔ ዬሎ፥ ሄጽሮኔይ ራሜ ዬሎ፥ 4 ራሜይ አምናደቤ ዬሎ፥ አምናደቤይ ነአሶኔ ዬሎ፥ ነአሶኔይ ሰልሞኔ ዬሎ፥ 5 ሰልሞኔይ ራቤ ገረፈ ቦኣዜ ዬሎ፥ ቦኣዜይ ሩቴ ገረ ዮቤዴ ዬሎ፥ ዮቤዴይ እሴዬ ዬሎ፥ 6 እሴዬይ ካት ደውቴ ዬሎ። ደውቴይ ኦርዮ መቾ ማቅቸን ገረ ሰለሞኔ ዬሎ፥ 7 ሰለሞኔይ ሮቤአሜ ዬሎ፥ ሮቤአሜይ አብየ ዬሎ፥ አብየይ አሰፍኔ ዬሎ 8 አሰፍኔይ ዮሰፈጼ ዬሎ፥ ዮሰፈጼይ ዮረሜ ዬሎ፥ ዮረሜይ ኦዝየኔ ዬሎ፥ 9 ኦዝየኔይ ዮአታሜ ዬሎ፥ ዮአታሜይ አካዜ ዬሎ፥ አካዜይ ህዝቅየሴ ዬሎ፥ 10 ህዝቅየሴይ ምናሴ ዬሎ፥ ምናሴይ አሞኔ ዬሎ፥ አሞኔይ ዮስየ ዬሎ፥ 11 ዮስየይ ዮአክንየረ ኤስንዶ ነአጽታረ ዬሎ። ዬ ቤራከ እስረኤለሥት ድኡት ዸድ በብሎኔ ኡ ሀንዶ። 12 ዬ በብሎኔ ድኡት ኡ ሀንዶሱሜ ኤ ጌዴ ዮአክኔይ ሴለትየ ዬሎ፥ ሴለትየይ ዜሩበቡሌ ዬሎ፥ 13 ዜሩበቡሌይ አብዮደ ዬሎ፥ አብዮደይ ኤልየቅሜ ዬሎ፥ ኤልየቅሜይ አዞሬ ዬሎ፥ 14 አዞሬይ ሰዶቄ ዬሎ፥ ሰዶቄይ አክሜ ዬሎ፥ አክሜይ ኤልዩደ ዬሎ፥ 15 ኤልዩደይ አልኣዘሬ ዬሎ፥ አልኣዘሬይ መታኔ ዬሎ፥ መታኔይ የይቆቤ ዬሎ፥ 16 የይቆቤይ ዮሴፌ ዬሎ። ዮሴፌን ሜስሄይድ ህዩቴ ዬሱሰ ዬለ ማረሜ አዴኮ(1) ኤ ማቅቸ። 17 ዬይድዎ አብረሃምየፈ ደውቴ ኣሎይ ተመ ኦይድ ዬሉቴ፥ ደውትየፈ እስረኤሌይ በብሎኔ ድኡት ኡ ሀንዶ ኣሎይ ተመ ኦይድ ዬሉቴ፥ ዬ ድኣፈ ሜስሄ ኣሎይ ተመ ኦይድ ዬሉቴይድኮ ኤ ማቅቸ። 18 ዬሱስ ክርስቶሰ ዬሉቴይ ዬይድኮ ኤ ማቅቸ። ኤስንዶ ማረሜይ ዮሴፌሴ አይኩቴሱኔ ኤ ኤቶ ባኔ አያነ ጌሹነ ጺቁስ ኢኔ ዬሌይ እ ገረ ኤሩቶ። 19 እሶ አይቴቸ ዮሴፌይ ዎገ ከኬ ግዞ አሤ ማዽ እሶ አሥ ቡሮ አዱሴ ቤ ዎርዶ ባ ግሸ ኣችያነዎ ዸቤሴ ኤ መሶ። 20 ዬ ኤሰ መሥየ ኤ ዬሱኔ ዎንቶ ዎሰሥ አፉከነ ኤሱሴ አዴይድ «ደውቴ ዬሌ ዮሴፌ! ኔሴ አይኩቴቸ ማረሜይ ጺቁሶስ አያነ ጌሹኮፈ ኤ ማቄ ግሸ እሶ ኤፌሴ ኤዞፉነ። 21 ነኡኮ እ ዬሌ፥ ኤስን ቤ አሥተ ጩቦወፈ ኤ ማሬ ግሸ ኤ ሱንሤን ‹ዬሱሰ› ህድ ኔይኔ» ዬይድ ኤ ህዶ። 22 ሀ ኤስ ኡድ ማቄስ ዎንቶይ ቤ ካየሡነ 23 «ስወይቴ! አሰንሣረ ሙቶ ባ ዎዱሮይ እ ጺቁሴ። ነኤን እ ዬሌ። ኤሰን ‹አመኑኤሌ› ህድ ኡ ሱንሤ» ዬይድ ዜሩቴቸሽ ኣሎሮንኬኮ ኤ ማዾ። አመኑኤሌይድ ህዮን «ዎንቶይ ኑረኮ ኤ ዬሴ» ህድ ህዮኮ። 24 ዮሴፌይ ጌሁንሳፈ ቤ ብርቶ ጌዴ ዎንቶ ዎሰሥ ኦቶንኬ ቤሴ አይኩቴቸ ማረሜ ኤ ኤቶ። 25 ማቁወዬ ባከ ዬ ዬሌ እ ዬሎሮ ኣሎ እሳረ ሙቶ ባሶ። ዮሴፌን ዬ ዬሉተ ጸሄ ሱንሤ «ዬሱሰ» ዬይድ ኤ ህዶ።
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52