1 1 Әв ә р’әqәма р’ьк’ьнйата Иса Мәсиһ, р’ьк’ьнйата Даwьд, р’ьк’ьнйата Бьраһим: 2 Бьраһимр’а Исһаq бу, Исһаqр’а Аqуб бу, Аqубр’а Щьһуда у бьрава бун, 3 Щьһудар’а Перес у Зәра бун, (наве дийа wан Т’амар бу), Переср’а Һәсрун бу, Һәсрунр’а Р’ам бу, 4 Р’амр’а Аминадав бу, Аминадавр’а Нәһшон бу, Нәһшонр’а Сәлмон бу, 5 Сәлмонр’а Боwаз бу, (наве дийа wи Р’әхаб бу), Боwазр’а Овед бу, (наве дийа wи Р’ут’ бу), Оведр’а Йеша бу 6 у Йешар’а Даwьд п’адша бу. Даwьд п’адшар’а Сьлеман бу, (дийа wи бәре к’ӧлфәта Урийа бу), 7 Сьлеманр’а Р’әһобоwам бу, Р’әһобоwамр’а Әбийа бу, Әбийар’а Асаф бу, 8 Асафр’а Йеһошәфат бу, Йеһошәфатр’а Йорам бу, Йорамр’а Узийа бу, 9 Узийар’а Йотам бу, Йотамр’а Аһаз бу, Аһазр’а Һьзqийа бу, 10 Һьзqийар’а Мьнашә бу, Мьнашәр’а Амос бу, Амоср’а Йошийа бу 11 у Йошийар’а Йәхонийа у бьрава бун. Wи чахи щьмә’т сьргун чу Бабилоне. 12 Ле пәй сьргунчуйина Бабилонеда, жь Йәхонийар’а Шалтийел бу, Шалтийелр’а Зәрубабәл бу, 13 Зәрубабәлр’а Абийуд бу, Абийудр’а Елйаqим бу, Елйаqимр’а Азур бу, 14 Азурр’а Садоq бу, Садоqр’а Ахин бу, Ахинр’а Елйуд бу, 15 Елйудр’а Елазар бу, Елазарр’а Мәтан бу, Мәтанр’а Аqуб бу, 16 Аqубр’а Усьв бу, мере Мәрйәме, йа кӧ Иса жь wе wәльди, кӧ Мәсиһ те готьне. 17 Аwа жь Бьраһим һ’әта Даwьд чардәһ ньсьл дәрбаз бьбун, жь Даwьд һ’әта сьргунчуйина Бабилонеда чардәһ ньсьл у жь сьргунчуйина Бабилонеда һ’әта Мәсиһ диса чардәһ ньсьл бун. 18 Буйина Иса Мәсиһ бь ви тьһәри бу. Мәрйәма дийа Wи Усьвр’а нишанкьри бу, ле дәргистийа хwәда Мәрйәм бь һ’ӧкӧме Р’ӧһ’е Пироз һ’әмлә к’ьфш бу. 19 Ле Усьве дәргистийе wе кӧ мәрьвәки р’аст бу, нәхwәст wе р’ур’әш кә, фькьри кӧ дьзива wе бәр’дә. 20 Чахе Усьв һе сәр ве йәке дьфькьри, ва мьлйак’әтәки Хӧдан хәwнеда wива хӧйа бу у готе: «Усьве кӧр’е Даwьд! Нәтьрсә, кӧ дәргистийа хwә Мәрйәме бьстини. Әwи кӧ wе жь wе бьбә, әw жь Р’ӧһ’е Пироз ә. 21 Әwе кӧр’әки бинә у те наве Wи Иса дайни, чьмки Әwе щьмә’та Хwә жь гӧнед wан хьлаз кә». 22 Әв һәр тьшт аһа qәwьми, wәки әw готьна Хӧданә бь заре п’ехәмбәр бе сери кӧ дьбежә: 23 «Ва qиза бьк’ьр wе һ’әмлә бә, кӧр’әке жер’а бьбә у наве Wи Иммануйел wе дайньн» , кӧ те фә’мкьрьне: «Хwәде т’әви мә йә» . 24 Гава Усьв жь хәwе һ’ьшйар бу, әwи ль гора готьна мьлйак’әте Хӧдан кьр, дәргистийа хwә станд. 25 Ле сәре хwә wер’а данәни, һ’әта кӧ әw кӧр’ жер’а бу. У наве Wи Иса дани.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52