1 1 Yisa Masia chɔɔŋkʊʊlɩŋ saara wʊnna: die ʊ yiwo Davidi haagɩŋ ta Davidi dɩaŋ dɩ yi Abarahami haagɩŋ. 2 Abarahami die dɩ mɩɩrɩ Aziki, ta Aziki dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Jakobu, ta Jakobu dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Juda aŋaŋ ʊ nɩmballɩ. 3 Juda die mɩɩrɩ wa Perezi aŋaŋ Zera ta ba nuŋ dɩ yi Tamari: Perezi die mɩɩrɩ wa Hezironi, ta Hezironi die mɩɩrɩ wa Rami. 4 Rami die mɩɩrɩ wa Aminadabi, Aminadabi die mɩɩrɩ wa Naasoni, ta Naasoni die dɩ mɩɩrɩ Salimoni. 5 Salimoni die mɩɩrɩ wa Buasi vuodieke nuŋ dɩ yine Rahabi; ta Buasi dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ wa Obedi, vuodieke nuŋ dɩ yine Rufi; ta Obedi dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ wa Jese. 6 Jese die mɩɩrɩ wa naaŋ Davidi. 7 Solomoni die mɩɩrɩ wa Rehobuami, ta Rehobuami dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Abia, ta Abia dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Asa. 8 Asa die mɩɩrɩ wa Jehosafati, ta Jehosafati dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Jorami, ta Jorami dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Yuzaya. 9 Yuzaya die mɩɩrɩ wa Jotami, ta Jotami dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Ahazi, ta Ahazi dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Hezekaya. 10 Hezekaya die mɩɩrɩ wa Manase, ta Manase dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Amoni, ta Amoni dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Josaya, 11 ta Josaya die mɩɩrɩ wa Jekonaya aŋaŋ ʊ nɩmballɩ, saŋŋa gie die ba yigi Izara vuosi a bɩrɩŋ ba yɔŋɩsɩ a yaa ba ga Babiloni tɩŋgbaŋ ma. 12 Die ba yalla ba ga Babiloni tɩŋgbaŋ ma kʊaŋ chaaŋ, Jekonaya die dɩ mɩɩrɩ Salatieli, ta Salatieli dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Zerubabeli. 13 Zerubabeli die dɩ mɩɩrɩ Abuyidi, ta Abuyidi dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Eliakimi, ta Eliakimi dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Azori. 14 Azori die mɩɩrɩ wa Zadoki, ta Zadoki dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Achimi, ta Achimi dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Eludi. 15 Eludi die mɩɩrɩ wa Eliaza, ta Eliaza dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Matani, ta Matani dɩaŋ dɩ mɩɩrɩ Jakobu. 16 Jakobu die mɩɩrɩ wa Josefu, vuodieke die dɩ yine Meri chʊrʊ, ta Meri dɩ mɩɩrɩna Yisa vuodieke ba wasɩnana Ŋmɩŋ vuovʊarɩkɩŋ Masia wa. 17 Die dɩ nyɩnna Abarahami saŋŋa a ga tʊga Davidi saŋŋa die yiwo chɔɔŋkʊʊlɩba baŋ aŋaŋ banɩɩsa. Davidi saŋŋa a ga tʊga saŋŋa dieke die ba yigine be a bɩrɩŋ ba yɔŋɩsɩ a yaa ba ga Babiloni die yiwo chɔɔŋkʊʊlɩba baŋ aŋaŋ banɩɩsa. Die dɩ nyɩŋ saŋŋa mi a yaa a ga tʊga Masia maarɩŋ saŋŋa die yiwo chɔɔŋkʊʊlɩba baŋ aŋaŋ banɩɩsa. 18 Die ba mɩɩrɩna Yisa Masia die wonde. Yisa nuŋ daa die wone Josefu ama die ba ye ka faarɩ tamba, ta Meri die dɩ mɩŋŋɩ sɩba dɩ ʊ yigi wo nyuuti, die Ŋmɩŋ Halɩkasɩka die vana ʊ yigi kanɩŋ nyuuti mi. 19 Josefu die yiwo daa dieke die dɩ mɩŋŋɩna a dɩɩsa Ŋmɩŋ sieŋ, ta die ʊ ka yaala ʊ nagɩ Meri a yi viivi me vuoŋ mana nine me. Naa chɩaŋ ma die ʊ yile ʊ sʊŋ ma dɩ ʊ lɔbɩrɩ a zeti wo. 20 Die ʊ yilinene naa, Ŋmɩŋ malaka die dɩ nyɩŋ ʊ jigiŋ daansa ma a baarɩ, “Josefu, vuodieke dɩ nyɩnna Davidi buuriŋ ma, da zeti fʊ balla fʊ nagɩ Meri a bɩrɩŋ fʊ hɔgʊ wa. Dama Ŋmɩŋ Halɩkasɩka yɩna wa nyuutiti. 21 Ʊ nan mɩɩrɩ bʊadembiŋ aŋ nɩ wa wa Yisa, dama ʊ nan vʊarɩ ʊ vuosi a nyɩŋ ba tʊmbɩatɩ ma ma.” 22 Wɩaha gie mana die keŋ yi mɩŋ sɩba Ŋmɩŋ die dɩ vana ʊ naazʊalɩba wʊnyɩ die dɩ balɩna die wo, dɩ 23 “Hɔgʊ dieke dɩ zɩna dembiŋ nan yigi nyuuti a mɩɩrɩ bʊadembiŋ aŋ ʊ saaŋ yi Emmanueli.” (Emmanueli chɩaŋ wone “Ŋmɩŋ bie tɩ jigiŋ”.) 24 Die wɩa die Josefu die dɩ hagɩna ʊ daansaha ma die ʊ faarɩ Meri sɩba Ŋmɩŋ malakaka die dɩ bala wa dɩ ʊ yi die wo. 25 Ama die Josefu aŋaŋ Meri die ka dʊagɩ taŋ a ga tʊgɩ saŋŋa dieke die ʊ mɩɩrɩna ʊ bʊadembike. Josefu die dɩ yɩ wa saarɩ, dɩ Yisa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52