1 “चीङ्चीङ् तूवानीव, ना आन्‍ना मीस् खोमीम् लागी धर्मम् लक् मनूम्नव। आन्‍ना मीचा तोम्‍मीना धर्मम् लक् मईनूम्दोन् साराङ्‌गाप्‍तो तूप् आम्‍नी पाआ आन्‍नी पूनाऊनी पीनीनो।
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52