1 1 Atnan iẓuran n Ɛisa Lmasiḥ illan si dderya n Dawed aked Ibṛahim: 2 Ibṛahim iǧǧa-d Isḥaq, Isḥaq iǧǧa-d Yeɛqub, Yeɛqub iǧǧa-d Yahuda d watmaten-is. 3 Yahuda aked Tamaṛ ǧǧan-d Fares, aked Ziraḥ ; Fares iǧǧa-d Ḥesṛun, Ḥesṛun iǧǧa-d Aram. 4 Aram iǧǧa-d Ɛaminadab, Ɛaminadab iǧǧa-d Naḥsun, Naḥsun iǧǧa-d Salmun. 5 Salmun d Raḥab ǧǧan-d Buɛaz, Buɛaz aked Rut sɛan-d Ɛubed, 6 Ɛubed iǧǧa-d Yassa ; Yassa iǧǧa-d Dawed. l'equipe est tres sympac Agellid Dawed aked tmeṭṭut n Uryaḥ ǧǧan-d Sliman. 7 Sliman iǧǧa-d Raḥabɛam, Raḥabɛam iǧǧa-d Abiya, Abiya iǧǧa-d Asaf, 8 Asaf iǧǧa-d Yehucafat ; Yehucafat iǧǧa-d Yihuṛam ; Yihuṛam iǧǧa-d Ɛuzya ; 9 Ɛuzya iǧǧa-d Yuṭam ; Yuṭam iǧǧa-d Aḥaz ; Aḥaz iǧǧa-d Ḥizeqya ; 10 Ḥizeqya iǧǧa-d Mennac ; Mennac iǧǧa-d Ɛamun ; Ɛamun iǧǧa-d Yucya ; 11 Yucya iǧǧa-d Yixunya aked watmaten-is, di lweqt i deg ttwanfan wat Isṛail ɣer Babilun. 12 Mbeɛd lweqt n neffu ɣer Babilun, Yixunya iǧǧa-d Calatyel ; Calatyel iǧǧa-d Zurubabil. 13 Zurubabil iǧǧa-d Abihud. Abihud iǧǧa-d Ilyaqim ; Ilyaqim iǧǧa-d Ɛazuṛ ; 14 Ɛazuṛ iǧǧa-d Saduq ; Saduq iǧǧa-d Yaxin ; Yaxin iǧǧa-d Ilihud. 15 Ilihud iǧǧa-d Ilɛazaṛ ; Ilɛazaṛ iǧǧa-d Mattan ; Mattan iǧǧa-d Yeɛqub. 16 Yeɛqub iǧǧa-d Yusef, d Yusef-agi i d argaz n Meryem i d-iǧǧan Ɛisa i yettusemman Lmasiḥ. 17 Si lweqt n Ibṛahim armi d lweqt n Dawed, ɛeddan ṛbeɛṭac n leǧyal. Ɛeddan daɣen ṛbeɛṭac n leǧyal si lweqt n Dawed armi d lweqt n neffu ɣer Babilun. Si lweqt-agi n neffu armi d lweqt n Lmasiḥ ɛeddan daɣen ṛbeɛṭac n leǧyal. 18 Atan wamek i d-ilul Sidna Ɛisa: Yemma-s Meryem tella tettwaxḍeb i yiwen wergaz ittusemman Yusef. S tezmert n Ṛṛuḥ iqedsen, terfed s tadist uqbel ad teddu d tislit. 19 Yusef axḍib-is, yellan d argaz n ṣṣwab, ur ibɣi ara a tt-ifḍeḥ, dɣa yeqsed ad imsefṛaq yid-s s tuffra. 20 Akken yettxemmim i waya, ires-d ɣur-s lmelk n Ṛebbi di targit inna-yas: A Yusef! A mmi-s n Dawed! Ur ttaggad ara ad tesɛuḍ Meryem d tameṭṭut-ik, axaṭer llufan yellan di tɛebbuṭ-is, yusa-yas-d s Ṛṛuḥ iqedsen. 21 Ad d-tesɛu aqcic, a s-tsemmiḍ Ɛisa, axaṭer d netta ara iselken agdud-is si ddnubat-nsen. 22 Ayagi akk iḍra iwakken ad ittwikemmel wayen i d-inna Sidi Ṛebbi seg imi n nnbi Iceɛya: 23 Attan tɛezrit ad terfed tadist, ad d-tesɛu aqcic ad ittusemmi Imanuwil yeɛni: Illu yid-neɣ. 24 Mi d-yuki Yusef, ixdem ayen i s-d-inna lmelk n Sidi Ṛebbi, iqbel Meryem ad tili d tameṭṭut-is ; iwwi-tt-id ɣer wexxam-is. 25 Meɛna ur tt-innul ara armi i d-tesɛa mmi-s iwumi isemma Ɛisa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52