1 1 Yesu Kristo mmbo akee wa ufyari lwa Davidi, akee wa ufyari lwa Abrahamu. Yelu ni uramba lwa ufyari lwakwe. 2 Abrahamu kaira Isaki, Isaki kaira Yakobo, Yakobo kaira Yuda na vanavamaye. 3 Yuda kaira Faresi na Zara na mayaawo ni Tamari; Faresi kaira Esrom, Esrom kaira Aramu. 4 Aramu kaira Aminadabu, Aminadabu kaira Naasoni; Naasoni kaira Salmoni. 5 Salmoni kaira Boas, nawe maye ni Rahabu, Boas kaira Obedi nawe maye ni Ruti. Obedi kaira Isai. 6 Isai kaira mangyi Davidi, Davidi kaira Solomon. Nawe maye ni nka ulya wa Uria. 7 Solomon kaira Rehoboamu; Rehoboamu kaira Abia, Abia kaira Asafu. 8 Asafu kaira Yosafati, Yosafati kaira Yoramu. Yoramu kaira Usia. 9 Usia kaira Yotamu, Yotamu kaira Ahasi, Ahasi kaira Hesekia. 10 Hesekia kaira Manase, Manase kaira Amosi, Amosi kaira Yosia; 11 Yosia kaira Yekonia na vanavamaye meendi vandu veefo veesamirywa kulya Babeli. 12 Na meendi vandu vansamirywa kulya Babeli Yekonia kaira Saltieli, Saltieli kaira Serubabeli. 13 Serubabeli kaira Abiudi, Abiudi kaira Eliakimu. Eliakimu kaira Asori; 14 Asori kaira Sadoki, Sadoki kaira Akimu, Akimu kaira Eliudi; 15 Eliudi kaira Eleasari, Eleasari kaira Matani; Matani kaira Yakobo. 16 Yakobo kaira Yosefu we mmi wa Maria. Mmbwe aleira Yesu yeto avaangwa Kristo. 17 Naasa kupookya Abrahamu fika Davidi marika akava ikumi na aana. Na kupookya Davidi fika meendi alya vandu valesamiryo kulya Babeli marika akaveva ikumi na aana. Na kupookya meendi vandu valesamirywa kulya Babeli fika Kristo marika akaveva ikumi na aana. 18 Naasa yoo maonikyony a Kristo kileenda u-le, “Maye ulya wakwe we Maria, eefinngywa ni Yosefu valandesanga ando amwi sha nndu na nka kamanyika mmbo akufingye kyuuka na Mumuyo Mweele. 19 Na mmi ulya wakwe we Yosefu akee nndu nsumanu nalakunde insuta karummbwa nanreu kirika. 20 Eefo akusaraa indo nsu wa Iruva kansheya efo yooryeny kaamba, ‘Yewe Yosefu kukee mwana wa Davidi! Nta kulairyee irwaa tindi wafo Maria, mashika elyi akufingye mmbo kyuukye na Mumuyo Mweele.’ 21 Mmbo ashiira mwana wa womi na yewe kumfishye irina ni Yesu. ‘Mashika mmbwe akiraa vandu vakwe ngyulyamari tawo.’ “ 22 Na kimaruma kikaenda indo, ni kirero kilya Nndumi alerera na kana ka nkisuku naambo kikooye iinukya kyeamba, 23 “Lla-te mwana wa kyeny akaa naire mwana wa womi, na irina lyakwe vammbaange ni ‘Emanueli’ (Kwaallwa kyaamba; Iruva asasangyi neese).” 24 Naasa Yosefu kakwiipoo rony, kandetana kilya nsu ulya wa Nndumi ammbia karwaa tindi ulya wakwe. 25 Nta nalasange nawe kutani afika kyeeri kya iira mwana nawe kammbaanga irina lyakwe ni Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52