1 1 Mini gilibu ngaruni Yasu Keriso mamali hama ibinirunaga nga. Debidi ibu Abarahama aguanene henego Yasu Keriso ibubi Debidi aguanene hene. 2 - 5 Abarahama heneyangi howa handame haga kini maha Debidi henego dombeneha mamali heneru mini bimaga howa gilibu ngaru uru. Abarahama Aisaga Yagaba Yuda ibu hamenemabi hama ibini. Ti howa Perese Serala libu ai̱ya Tama berenego Heserono Lama Aminadaba Nasono Salamono Lahaba igini Boasa Obede Yasi Kini Debidi imaru uruni ti hama ibini. 6 - 11 Debidi henego howa Isaraele wali agaliru Babilono dindini garabaya buwa ti uruni haru penego ogoningi mamali heneru bimaga howa mini gilibu ngaru uru. Debidi Solomono ibu ai̱ya Yuraia one ala berenego Lehoboama Abaya Asa Yihosabada Yihorama Usia Yodama Ahasa Hesegaia Manase Amono Yosaia Yahoiagini ibu hameneru uruni ti hama ibini. 12 - 16 Isaraele wali agaliru Babilono dindini garabaya buwa ti haru penego howa Yasu taba henenengi mamali heneru lamaga howa tinaga mini gilibu ngaru uru. Yahoiagini Seadeli Serubabele Abiudu Eliagimu Asoro Sadogo Agimu Eliudu Eleasa Madana Yagaba Yosebe ibugua Yasu ai̱ya Meri dabu binigo Yasu ibu Mbirali Dabo Helenego ibulebira lowinigonaga mini winigo uruni tibi hama ibini. 17 Mini uruni Abarahama henego howa Debidi henego lamaga howa de daba hene. Debidi howa Isaraele wali agaliru Babilono dindini garabaya buwa ti haru penego howa lamaga howa de daba hene. Ogoningi howa Mbirali Dabo Helenego ibulebira lowinigo ibu ibinigo howa lamaga halu de daba dege hene. 18 Yasu Keriso ibu taba henenengi ogodagua bini. Ibu ai̱ya Meri Yosebe lawini biruwa Yosebehanda ibu dabu nabi berearia Ngode Datagali wabe Dinini ibugua gali wia hayago handa walia ho berene. 19 Yosebe ibu agali tigabi howa ibugua wali agali hearume Meri mo taga nahelo ibu ohowa Meri wahole lo manda bu hene. 20 Ani manda bu hearia ibu emaga handalu hearia Anduane Homogonaga dahuliyali mbira ha pani howa Yosebehondo bi lalu, Debidi aguanene Yosebe-o í̠na Meri í̠ one berelo dabu bule gi nahabe. Gali ibuha bedago Ngode Datagali wabe Dinini ibugua wia haya. Ibugua igiri mbira taba honolebira. 21 Maha igiri ogoni ibugua wali agali bibahendeme ko biyarunaga pele mialu domo wahai holebirago taba hanarangi í̠na ibu mini Yasu wibe, lalu lamini. 22 Ani biyagola ala Anduane Homogohanda ibunaga bi mana latagi haga mbira heagoha howa mbiwia henego lola hai hene. 23 Mbiwia henego ogo, Wandari mabuage mbirame agali nape berenego gali bere biruwa igiri taba honolebira. Igiri ogoni ibu mini Emanuele wulebira, lalu gilibu nga. Emanuele inanaga bi lalu, Ngode Datagali wabe ina heba kagoni. 24 Anduane Homogo ibunaga dahuliyalime bi layadagua Yosebe de ngala halu puwa ibugua Meri dabu bini. 25 Dabu biyagola Merihanda igiri gali taba nahene howa ibu Yosebela mandagi nahe berene. Igiri taba hanayagola Yosebehanda igiri ogoni mini Yasu wini.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52