1 Nonei teka a pal tubuna tere Iesu Kristo. E Iesu e hatubunaia tere Devit, ne Devit e hatubunaia tere Abraham.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52