15 Nagagwa sa iya baba ang matalom nga espada nga iya gamiton sa pagdaog sang mga kapungsoran. Magagahom sia sa ila sa baston nga salsalon, kag pagapugaon niya ang bino sa pulogaan sang nagabalingaso nga kaakig sang Dios nga Makagagahom.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52