1 Ngài he Pó-lò; ngài vi-tó Kî-tuk Yâ-sû ke yèn-ku sàng-cho siù-fam. Ngài lâu Thì-mô-thai hiûng-thi siá sin-é pûn ngì --- ngài-têu só chhîn-oi ke thùng-kûng Fî-li-mùn,
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52