1 Ngài he Yâ-sû Kî-tuk ke phu̍k-ngìn, Ngâ-kok ke hiûng-thi Yù-thai. Ngài siá sin-é pûn mùng Song-ti sién-seu, sên-fa̍t chhai Â-pâ Song-ti ke thung-siak chûng, yu mùng Yâ-sû Kî-tuk pó-sú ke ngìn.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52