1 Ngài he sṳ́-thù Pó-lò. Ngài cho sṳ́-thù `m-he tui ngìn ke kién-sién, ya `m-he ngìn só chṳ́-phai ke, he Yâ-sû Kî-tuk lâu sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t ke Â-pâ Song-ti só chṳ́-phai ke.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52