1 Ngài he Pó-lò; ngài fung Song-ti ke chṳ́-yi cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù. Ngài siá sin-é pûn Yî-fut-só thi-fông ke-têu chhai Kî-tuk Yâ-sû tî-poi chûng-sîm ke sṳn-thù:
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52