1 Ngài he Pó-lò; ngài fung Song-ti ke chṳ́-yi cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù, lòi siên-pu Song-ti thûng-ko Kî-tuk Yâ-sû só yin-hí ke sîn sâng-miang.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52