1 Ngài he Sî-mùn-Pí-tet, Yâ-sû Kî-tuk ke phu̍k-ngìn lâu sṳ́-thù. Ngài siá sin-é pûn ke-têu thûng-ko ngài-têu ke Song-ti lâu Kiu-chú Yâ-sû Kî-tuk ke ngi, thùng ngài-têu tet-tó khiung-yong pó-kui sin-ngióng ke ngìn:
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52