1 Ngài he Pó-lò; ngài fung Song-ti ke chṳ́-yi cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù. Ngài lâu ngài-têu ke hiûng-thi Thì-mô-thai siá sin-é pûn chhai Kô-lìm-tô-sàng Song-ti ke kau-fi lâu chhiòn Â-kâi-â só-yû ke sṳn-thù.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52