1 Ngài he Pó-lò; ngài thùng Sî-lâ lâu Thì-mô-thai siá sin-é pûn Thiap-sat-lò-nì-kâ kau-fi, chhiu-he su̍k Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke chung sin-thù. Ngien ngì-têu thai-kâ tet-tó ên-tién lâu phìn-ôn!
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52